Diensten in de komende weken

Gemeentebericht 30 juli 2020                      

De oorsprong van leven en licht is God die zijn Woord heeft gegeven
dat, niet te weerstaan, is gericht op wording van licht en van leven.

Die woorden van leven en licht heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht, zijn stem heeft het duister verdrongen

Het duister, de macht van de dood, verdween voor het licht, dat God baarde; het licht was zijn schepping tot brood, de vrucht was het leven op aarde.

Wij zingen een loflied voor Hem, die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem het leven zingt van hemel en aarde.

Lied 986 René van Loenen


Een compliment en elk vriendelijk woord doet een mens glimlachen!
In de opvoeding van onze kinderen leerden wij rond ADHD dat het juist zo belangrijk is om mensen een compliment te geven. We zijn namelijk erg gewend met ons allen, dat we al gauw lucht geven aan iets, waarvan we vinden dat het niet goed gaat. En als iets wel goed gaat, dan
vinden we dat heel gewoon, dus vergeten we een compliment te geven. Terwijl juist een compliment belangrijk is voor elk mens. Je laat merken dat je ziet wat die ander doet en dat je daar waardering voor hebt.

Afgelopen zondag kreeg ik een prachtige bos dahlia’s van het
pastoraat. Als waardering voor het werk in deze bijzondere tijd. Natuurlijk doet ook mij dat heel goed. Tegelijk hoor ik na de dienst dat er behoorlijk wat commentaar is op bijvoorbeeld het zingen van de zanggroep en de weergave van de diensten met beeld; ook zijn er vragen waarom het hongerdoek er nog steeds hangt. Ik word daar niet blij van, want ik zie juist heel veel vrijwilligers ontzettend hun best doen om er zo goed mogelijk wat van te maken. Het zou mooi zijn wanneer iedereen eens bedenkt wat we de laatste maanden voor elkaar gekregen hebben, zodat mensen met internet de diensten met beeld kunnen zien. En jawel het blijft heel gewoon mensenwerk door vrijwilligers die hun uiterste best doen.

Ik wil graag twee afspraken maken:
1. Iedereen komt zelf met klachten bij mij, om zijn of haar hart te luchten. Tenslotte ben ik de betaalde kracht en ben ik er ook om het commentaar aan te horen, en er zo nodig iets mee te doen!
2. Laten we allemaal eens gaan oefenen om elkaar een compliment te geven. Daarmee hoeft u niet bij mij te komen, maar die kunt u direct geven aan alle vrijwilligers, die hun benen uit het lijf lopen voor de gemeente. Elk vriendelijk woord doet een mens glimlachen! Te beginnen bij de eerste mens die je tegenkomt!

Het voorlezen van de liturgie
We stoppen voorlopig met het voorlezen van de liturgie door de kosters. Iedereen krijgt digitaal het Gemeentebericht met de liturgie voor de komende zondag. Wie geen internet heeft krijgt een papieren Gemeentebericht met liturgie. Mocht je het Gemeentebericht
gemist hebben, dan staat de liturgie ook op de website. Het is de bedoeling dat alle liederen in de dienst afgekondigd gaan worden.

Kerkbezoek
Sinds 12 juli komen we weer met meer mensen samen in de kerkdienst. Elke dienst zien we meer mensen, maar er is echt nog voldoende plek voor u en voor jou. We nodigen je daarom van harte uit om ook te komen. Bang voor besmetting? Eerlijk gezegd denk ik dat er in de supermarkt, of gewoon op straat, bij het passeren met te weinig afstand, een groter risico is
op besmetting. We doen ons uiterste best om met voldoende afstand, alles zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Jawel, voorlopig moet iedereen zich wel aanmelden: Via de website of op donderdagavond bij Herman Keizer: (Noetselerweg 15), tel.0548.615451. Ook voor de avonddienst in de Regenboog kun je je opgeven via de website van de Protestantse
Gemeente Nijverdal: www.pgnijverdal.nl. Of telefonisch: 06. 44411868

Collectes
Tijdens de kerkdienst is er één collecte bij de uitgang. De opbrengst wordt verdeeld over de twee bestemmingen, dus geef gul. Wil je aan één bestemming meer geven, geef dat aan via een briefje. Voor wie de dienst via de kerkradio of de kerkomroep volgt vragen we of u gul wil
geven via het banknummer van de diaconie, met vermelding van het doel:
IBAN-rekeningnummer: NL31 RABO 0327 3020 38

Extra Ledenvergadering op zondag 30 augustus
Op zondag 30 augustus zal er een extra Ledenvergadering zijn. Daar zal de
verkiezing/benoeming van Cor Mondeel plaatsvinden als onze nieuwe secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur van de kerkenraad. Ook kunnen dan de jaarverslagen goedgekeurd worden. Vanwege de lockdown kon de Voorjaarsledenvergadering immers niet doorgaan.

Pastoraat
Wilt u bezoek van de predikant of iemand van het pastoraat, dan is dat mogelijk, maar altijd in overleg. We blijven voorzichtig in verband met besmettingsgevaar. Neem daarom zelf contact op met de predikant of met de coördinatoren van het pastoraat.
Annie de Bree-van den Berg, tel. 06-14346416 jw.debree@icloud.com
Berty Schonewille-Nijmeijer, tel. 851030 bertyschonewille@gmail.com
Elles van Aartsen, tel. 06.30525136 ellesvanaartsen@gmail.com

Bedankt voor de bloemen!
Chrissy Nijen Twilhaar, Grotestraat 232A was blij met de bloemen die zij een paar weken geleden van de gemeente ontving.
Vandaag appte zij mij dat op 28 juli haar vader overleden is.
We wensen haar en de kinderen Gods nabijheid toe en sterkte in deze dagen van afscheid.

Ook namens de kerkenraad
Gods zegen
En een vriendelijke groet,
Ds. Laura van Weijen
Tel 0548.615528/ predikant@veg-nijverdal.nl

Zondag 9 augustus 2020
9.30 uur:  dhr. B. van Brug, Oudeschoot
Collecte: Gemeente en Zending en Evangelisatie VEG
Koster: P. Daane
18.30 uur: A.T. van Blijderveen uit Veenendaal
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 16 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Project werkgroep Werelddiaconaat
Koster: J. Weggeman-Krommendijk
18.30 uur:  ds. W. Kaljouw
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 23 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Vorming &Toerusting
Koster: H. Stegeman
18.30 uur:  ds. B. v.d. Weg
Taizédienst
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 30 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Oekraïne
Koster: F. Stegeman-de Jonge
18.30 uur:  drs. J. Eertink, Rijssen
Gezamenlijke dienst in de Regenboog