Gemeentebericht 17 september 2020

Wij geloven één voor één en ook samen:
de Heer is God en anders geen. Amen Amen
Wij geloven in de Naam Jezus Chrstus
gestorven en weer opgestaan. Halleluja!
Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en onszelf geneest. Vrede vrede.
Lied 344,tekst Joke Ribbers

Komende zondag is het dan zo ver. We hopen dat het een gezegende en feestelijke viering zal zijn, waarinInge Lise en Nathan Bulsink-Wibbelink. Pimpernel 30, belijdenis van hun geloof zullen doen.
Belijdenis doen is niet het behalen van de eindstreep na een het volgen van een langere of kortere periodevan catechisatie, maar een markering op die zoektocht door het leven, samen met God. Het is voluit ja zeggen op je doop, op je geloof, op die weg in het spoor van Jezus Christus. In de hoop dat de Geest van God je een levenlang blijft stimuleren. En er zelf actief mee bezig blijven, want die geloofsgemeenschap vorm je samen!

Vanwege de coronamaatregelen betekent dat helaas wel dat we een beperkt aantal zitplaatsen hebben. Als kerkenraad hebben we aan Nathan en Inge Lise de ruimte gegeven om hun familie en vrienden uit te nodigen, de resterende zitplaatsen zijn dan voor gemeenteleden die zich opgeven.
Ook volgende week, wanneer Danielle Harbers-Ros belijdenis zal doen, zullen we zo te werk gaan. Het beperkte aantal zitplaatsen is ook de reden dat we gekozen hebben voor twee zondagen waarin belijdenis
gedaan wordt. John Peter Paus, Rijssensestraat 174, zou volgende week ook belijdenis doen. Vanwege de ernstige situatie van zijn moeder, Martine Eektimmerman-Frans, heeft hij dit uitgesteld. Hij hoopt van harte dat zijn moeder erbij kan zijn wanneer hij op een later tijdstip belijdenis zal doen. Wij hebben daar uiteraard alle begrip voor en wensen hen heel veel sterkte in deze situatie.

Jeugdkerk en Jeugdwerk
De jeugdleiding is druk bezig om op 4 oktober weer van start te gaan met de Jeugdkerk. Ook willen we weer starten met ouder en kindvieringen. We hopen van harte dat ouders, kinderen en jongeren met evenveel
enthousiasme van start willen gaan. Ouders met kinderen zijn van harte welkom in de kerkdiensten. Achterin de kerk ligt allerlei materiaal waarmee de kinderen tijdens de dienst aan de gang kunnen gaan. En jawel, we hebben het niet zelf bedacht, maar het kan voorlopig niet anders: Alle ouders moeten zich aanmelden.

 
In het kader van Outcoming dag op 11 oktober heeft de werkgroep LHBTI Hellendoorn gevraagd of de avonddienst ivm het aantal zitplaatsen, verplaatst mag worden naar de Regenboog. Zij willen graag een zgn.
Roze dienst organiseren en wij werken daar van harte aan mee. En hoe mooi is het als je zo’n dienst kunt organiseren in een kerk met de naam Regenboog. Ds. H. de Ruiter zal voorgaan. Heel fijn als jij, als u er ook
bij bent, maar wel aanmelden!

Coronamaatregelen en protocol
Het is mooi dat al onze gastvrouwen en gastheren hun best doen om alle afspraken van het protocol zo goed mogelijk na te streven. We gaan er vanuit dat iedereen zijn of haar best doet om de afspraken te
respecteren, maar toch is het goed om het nog eens te onderstrepen. Laten we in de kerk elkaar zo min mogelijk passeren. Wacht tot je naar je plaats gebracht wordt, of na de dienst het sein krijgt om weer naar buiten te gaan. Als huisgenoten mag je bij elkaar zitten, maar hoe goed je ook als vrienden of vriendinnen met elkaar omgaat, als je geen huisgenoot van elkaar bent moet je de afstand van 1,5 meter bewaren. We realiseren ons dat veel mensen wellicht op zaterdag of zondagmorgen pas bedenken of ze wel of niet naar de kerkgaan, maar in deze tijd moet je je helaas eerder opgeven. En toch hopen we dat je van harte mee wilt blijven doen en met enthousiasme deel van onze gemeente wilt blijven.
Ook namens de kerkenraad,

Gods zegen en een hartelijke groet,
Ds. Laura van Weijen
predikant@veg-nijverdal.nl/ tel. 0548.615528