Collecte binnenlands diaconaat SZD oktober 2020

INSPIRATIE
Eind oktober collecteren we in de gemeenten voor de SZD, met als doel binnenlands diaconaat.
De basis van diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor
ons als mensen. Daarom zijn we geroepen om te geven van wat we kunnen
missen en delen van wat ons gegeven is. De SZD wil de gemeenten hierbij helpen met toerusting en ondersteunen met wat ons gegeven is en waarvan wij kunnen uitdelen: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.

COLLECTE
Dit jaar vraagt de SZD met deze collecte aandacht voor de mensen die hard zijn
getroffen door de coronacrisis. Voedselbanken zien een toename van mensen
die voedselpakketten nodig hebben. Binnen de VEG zijn er ook gemeenten actief
met het maken en uitdelen van voedselpakketten, maar er zijn meer moeilijke
situaties, problemen die vragen om hulp… of een oplossing…

BIJDRAGE
▪ Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken naar de penningmeester
van de SZD in uw gemeente o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat
2020’
▪ of uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken op rekeningnr.
NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD, o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat
2020’ en de gemeente waar u lid van bent
▪ of als uw bijdrage kunt u geven door geld te geven in de collecte van
uw gemeente

Kijk ook eens op:
www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/
en op onze facebook pagina