Inleveren kopij 11 november 2020

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 11 november 2020 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:   22-10-2020,  19-11-2020,  17-12-2020 Kerst, Oud en Nieuw,  14-1-2021 .