Geen adventschrijfactie, maar tóch in actie komen voor Amnesty!

Vorig jaar even niet, maar de jaren daarvoor voerden we in de adventstijd samen met de PGN steeds actie voor Amnesty door middel van het  tekenen van petitielijsten. Dat doen we dit jaar niet. We bereiken veel minder mensen. Er zal geen volkskerstzang zijn en het aantal kerkgangers in de reguliere diensten is beperkt.
Petitielijsten zijn bij Amnesty steeds minder “in” omdat er zoveel andere mogelijkheden zijn om in actie te komen.

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder onze steun is dat niet mogelijk. Steun Amnesty in haar strijd tegen onrecht! Samen kunnen we marteling voorkomen, de rechten van vrouwen beschermen en zorgen voor een betere toekomst van kinderen die vluchten voor geweld.

Onze donatie helpt Amnesty in haar strijd voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen, overal ter wereld. Help mensen in nood door snel en simpel actie te voeren. Via e-mail of sms
houdt Amnesty je op de hoogte van haar spoedacties. Kies een actievorm die bij
jou past en voer zo vaak actie als je wilt.
Kijk maar eens op de website: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie.

Doet u mee?
Hartelijk aanbevolen door de Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD)

Namens de WZD,
Gerrit Spijkerboer