Gemeentebericht donderdag 18 februari 2021

Op 17 februari is met Aswoensdag de Veertigdagentijd naar Pasen toe begonnen. Een oud gebruik, dat tegenwoordig weer meer in de belangstelling komt. Een askruisje, als symbool van onze kwetsbaarheid. Een mens is in feite altijd heel kwetsbaar, maar  de coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk. We zijn in staat om naar de maan, en nog verder, naar Mars te gaan, maar ondertussen houdt een onzichtbaar virus ons wel in de greep. Dat askruisje symboliseert het stof waaruit de Eeuwige ons tot leven geroepen heeft: Uit stof ben je genomen. Tot stof zul je terugkeren. Je hebt het leven gekregen door de adem van Gods Geest! Een kostbaar en kwetsbaar geschenk. Hoe ga jij daar mee om?

Diensten digitaal:
Zolang we maar één persoon thuis mogen ontvangen, zolang we maar met één persoon buiten op stap mogen, blijven de kerkdiensten digitaal, en worden ze op de gebruikelijke tijd uitgezonden met zo min mogelijk medewerkers.

De Protestantse Gemeente geeft wel aan mensen die thuis geen digitale mogelijkheden of zelf geen digitale vaardigheden hebben, de ruimte om naar de kerk te gaan. Met een maximum van 30 personen. Voor de avonddienst kunt u zich dus opgeven: https://protestante-gemeente-nijverdal.reservio.com of als u zich niet via internet kunt aanmelden, kunt u zich – alleen op maandag en dinsdag! – telefonisch opgeven via 06 – 20040383

Pastoraat
Allereerst een correctie van een fout in het Gemeenteblad. Daar staat dat mw. Joke Roosien-Keizer overleden is op 10 februari. Dit was , zoals het in het Gemeentebericht van vorige week stond, 9 februari. Met excuses naar de familie Roosien.
Dhr. Frits Juurlink, Grotestraat 205/A  7441GR is afgelopen maandag geopereerd en inmiddels  weer thuis. We hopen dat hij goed zal herstellen en weer beter zal kunnen gaan lopen.
Mw. Mineke Broekmate- Voortman, Grotestraat 79/07 7443BC heeft met corona op de IC geleden. Gelukkig lijkt het nu allemaal beter te gaan. We wensen haar van harte veel sterkte met het herstel.
Mw.  Erna Calkhoven-Schippers, Grotestraat 7904 7443BC is geopereerd aan haar enkel en ook weer thuis. We wensen haar sterkte en geduld met het herstel.

Collecten op zondag 21 februari
Gemeente                                                                                                       NL23 RABO 0327 3593 15
Kerk in Actie: onderwijs voor werkende kinderen                 NL31 RABO 0327 3020 38
in Colombia
De offerblokken zijn voor het kamp Moria op Lesbos         NL31 RABO 0327 3020 38

Fijn als u gul wilt geven!

Uit de pastorie
Gisteren hebben we tot onze opluchting te horen gekregen dat er na de 2e operatie van Peter bij het weefselonderzoek geen uitzaaiingen meer gevonden zijn. Het vervolg van de behandeling stond- ongeacht de uitslag- al vast: binnen 3 a 4 weken zal er begonnen worden met bestraling en chemo. Dat zal een heftige periode worden volgens de arts. Te meer door de verminderde weerstand van Peter het risico van coronabesmetting nog groter zal zijn. Opnieuw heel veel dank voor alle vormen van meeleven, dat doet ontzettend goed.

Peter en Laura