Bij de vieringen


Bij de verschijning van het Gemeenteblad van de komende maand is het Aswoensdag, 17 februari. Dat is het begin van de 40-dagentijd. 40 dagen om op weg te gaan en je voor te bereiden op het Paasfeest. Het is een goede en oude gewoonte om in de 40- dagentijd te vasten. Dat kan door minder of ander voedsel te eten of te drinken. 40 dagen geen alcohol is tegenwoordig ook buiten de kerk populair. Het kan ook door je andere beperkingen op te leggen. Daarbij gaat het niet om die beperkingen. De bedoeling is je door anders te leven, te concentreren op de betekenis van de weg van Jezus, zijn lijden, dood en opstanding. Betekent dat iets voor jou? Verandert dat jouw leven? Opnieuw een 40-dagen in de coronacrisis. Je zou kunnen zeggen: ‘het is inmiddels één en al beperking in ons leven.’ Winkels dicht- avondklok- nauwelijks bezoek kunnen ontvangen- bijna geen leuke dingen om te doen etc.’ Daar kun je over mopperen. Je zou je ook af kunnen vragen: Waar gaat het echt om in mijn leven? Waar komt het echt op aan? Wat heb ik werkelijk nodig? Hoe ga jij vormgeven aan die 40-dagentijd? Hoe ga jij je voorbereiden op het Paasfeest?

Voor de komende 40-dagentijd neem ik als rode draad Jesaja 53. Een tekst over de lijdende knecht van de Heer. Daar lees je o.a.: Met lijden en ziekte is hij vertrouwd. Het afgelopen jaar heeft bol gestaan over van alles en nog wat rond het coronavirus. Toch is er veel meer aan lijden en ziekte in deze wereld. Er zijn vluchtelingen die vast zitten in erbarmelijke omstandigheden in het kamp Moria. Er zijn kinderen hier en elders in de wereld, bijvoorbeeld in Bolivia, voor wie onderwijs niet vanzelfsprekend is. Er was al eenzaamheid. Het coronavirus heeft dat nog eens versterkt.
De Huiskamer in ons dorp is een project om mensen tegemoet te komen, maar ook de Huiskamer is dicht. Hoe is dat voor die mensen? Hoe is de situatie in de townships van Zuid-Afrika, hoe ga je daar met corona om? Corona betekent beperking, maar wat betekent dat als je al chronisch ziek bent? Of als je midden in de coronacrisis kanker krijgt? En hoe is
het om met gevaar van besmetting in de zorg te werken?

In de komende weken zal er elke zondag een filmpje van iemand uit ons midden te zien zijn die iets over zo’n situatie vertelt. Daar leggen we teksten naast over die lijdende knecht, en uit het Nieuwe Testament, teksten over de weg die Jezus gaat. Wat betekent het dat ook Jezus vertrouwd is met lijden en ziekten? Ook zullen er elke dienst gemeenteleden het kyriegebed bidden.

Op 14 maart zullen we – uiteraard ook digitaal uitgezonden- de Maaltijd van de Heer vieren. Dat zal rondom de avondmaalstafel gebeuren, met maar een paar aanwezigen, maar iedereen kan thuis meevieren door van tevoren een stukje brood en een glaasje wijn of druivensap klaar te zetten. Niet alleen digitaal, maar ook via de Geest zijn we met elkaar verbonden, waar we ook zijn. Dat weekend zal er bij de zijdeur van de
pastorie weer een krat staan om houdbare producten voor de Voedselbank te verzamelen.