Bij de vieringen

Op zondag 10 mei is het zondag cantate. Dat zou een mooie zangdienst kunnen zijn, maar in een besloten viering is dat geen optie. Het is ook nog eens moederdag. Dat geeft de ruimte om op zoek te gaan naar het moederlijke accent van God.

Zondag 17 mei
zouden we volgens een rooster uit een tijd waarin wij nog niet wisten van een corona-virus, de maaltijd van de Heer vieren. Na overleg met de kerkenraad is besloten dat we dat wel gaan doen, net zoals we dat op Witte Donderdag deden, uiteraard anders dan anders en zo veilig mogelijk voor iedereen.

Wie dat wil kan thuis meedoen, door van tevoren een stukje brood en wat wijn of druivensap klaar te zetten. Ook in de kerk doen mensen mee op vrijwillige basis.

Voedselbank! De goede gewoonte om houdbare producten te verzamelen willen we graag vasthouden. U kunt op zaterdag bij de zijdeur van de pastorie houdbare producten brengen in de kratten die daar klaar staan. We hopen dat u gul geeft!

Hemelvaart, 21 me
i. Ds. Bertine v.d. Weg zal dan in een gezamenlijke – maar ook besloten- viering voorgaan. Deze dienst zal opgenomen worden woensdagavond om 19.00 uur.

Zondag 24 mei is het de zevende zondag van Pasen met de naam Exaudi, naar psalm 27: 7 Hoor, Heer hoe ik roep. We zijn alleen achtergebleven nu Jezus teruggekeerd is naar de Vader. Daarom wordt deze zondag ook wel Wezenzondag genoemd.

Op 31 mei vieren we het feest van Pinksteren. Volgens afspraak zou ons Gemeentekoor zingen, maar daar kan nu geen sprake van zijn.

Voorbeden kunt u doorgeven via predikant@veg-nijverdal.nl. U kunt dat ook via de telefoon doen: 615528 Wij collecteren steeds voor de 2e collecte die in het Gemeenteblad aangekondigd staat. Via het banknummer van de diaconie kunt u geld overmaken o.v.v. de zondag en de bestemming


Wij sparen ook voor het jaarproject Oekraïne. Op het banknummer van de diaconie VEGNijverdal, kunt u geld overmaken o.v.v. jaarproject Oekraïne:
NL31 RABO 0327 3020 38