Bij de vieringen

De diensten van zondag 15 maart gaan vanwege het coronavirus niet door.
Dat geldt dus ook voor de muziek- en zangavond met het muziekkorps van het Leger des Heils.

Zondag 22 maart, de vierde zondag in de veertigdagentijd met de naam Leatare. Laetare is Latijn voor: “Verheugen” en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: “Verheug u, o Jeruzalem”. We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken. Wij vieren op deze zondag de Maaltijd van de Heer en doen dat in een lopende viering. Wij lopen letterlijk vooruit op wat nog niet is! We lezen Exodus 6:28-7:6 en het kruiswoord van Jezus uit Johannes 19:30

We hebben de goede gewoonte om bij de viering van de Maaltijd houdbare producten voor de Voedselbank in te zamelen. Ook giften zijn van harte welkom!

29 maart is zondag Judica. Dit is de vijfde zondag onderweg naar Pasen. Het Latijnse woord ‘judica’ betekent: “Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen. In deze dienst zullen een aantal teksten van ds. Dietrich Bonhoeffer centraal staan, naast psalm 43 en het kruiswoord van Jezus uit Lukas 23:46

Op 5 april is het Palmzondag. We denken aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de zesde en laatste zondag van de 40dagentijd; volgende week vieren we het Paasfeest. De stille week begint, de week waarin wij intens betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. Deze Palmzondag is een ouder en kind viering

Op de 1e en 3 e zondag van de maand is er Jeugdkerk. Elke zondag ligt er voor de kinderen een verhaal klaar. Ook is er achterin de kerk een tafel met boeken, spelletjes, kleurplaten om zelf aan de gang te gaan. Dat mag je natuurlijk ook meenemen om gewoon bij je vader of moeder, oma of opa in de bank te lezen of te kleuren.