Bij de vieringen

Op zondag 19 januari begint de week van het gebed voor de eenheid van de kerken. Thema: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons, naar Handelingen 28:2. Wij vieren de Maaltijd van de Heer, een zittende viering. We lezen Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2:1-11, daarmee komt ook deze Maaltijd in het bijbelse perspectief van een bruiloft te staan.
Het is een goede gewoonte om juist als we de Maaltijd van de Heer vieren, ook houdbare producten te verzamelen voor de Voedselbank, of met een gift de Voedselbank te ondersteunen.

Op zondag 26 januari hebben wij een dienst met gasten die beperkt worden door doofheid. Een van de dovenpastors, ds, Dingemanse uit Zwolle is dan ook onze gastvoorganger. Het is een gewone dienst voor mensen met een goed en met een minder goed gehoor.

De ouder- en kinddienst die er op zondag 2 februari zou zijn, is doorgeschoven naar zondag 1 maart. We luisteren nu naar de Bergrede van Jezus. Mattheus 5:1-12.

Zondag 9 februari verwelkomen wij ds. Dick Durieux uit Dronten. Van harte welkom in ons midden. Fijn dat je bij ons voor wil gaan.