Bij de vieringen


Aanmelden voor de kerkdienst
Inmiddels zijn we vanwege de maatregelen in verband met het
besmettingsgevaar van het coronavirus weer teruggebracht tot de aanwezigheid van 30 gemeenteleden, exclusief de medewerkers. En dat kan zomaar weer veranderen. U kunt zich aanmelden voor de dienst via onze website: vegnijverdal.nl. Het is de bedoeling dat u zich per persoon opgeeft en per dienst. Heeft u geen internet dan kunt u zich op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur telefonisch opgeven bij Herman Keizer, Noetselerweg, 0548.615451 Mocht u bij herhaling niet naar de kerk kunnen komen, neemt u dan contact op met de predikante, tel. 0548.615528 of via predikant@veg-nijverdal.nl. U kunt zich voor de avonddienst opgeven via de site van de Protestantse Gemeente: www.pgnijverdal.nl of telefonisch 0644411868

De zitplaatsen zijn gemarkeerd met hartjes. De gastdames en – heren brengen u, jou naar een zitplaats. Om te voorkomen dat we elkaar te veel passeren, placeren we van voor, voorste rij dus- naar achteren, en vanaf het midden naar de uiteinden van de bank. U mag aangeven dat u ergens echt niet kunt zitten. Geef dat door, zodat we op de hoogte zijn, maar volgt u verder in alle vriendelijkheid de aanwijzingen van de gastdames en-heren. Het is fijn als u zich overal aan de 1,5 meter afstand houdt, en in de wandelgangen, dus bij het binnenkomen en het weer naar buiten gaan, een mondkapje draagt. Meekijken of luisteren kan via kerkomroep.nl. U vult Nijverdal in en vervolgens Vrije Evangelische Gemeente vervolgens kunt u beeld aanklikken. Ook is er de mogelijkheid om via YouTube te kijken. Ook via: kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst terugvinden.

Op 22 november is het de zondag van de Voleinding. Thema: door het donker naar het licht. We noemen de mensen die ons zijn voorgegaan in het afgelopen kerkelijk jaar. Voorgegaan in het geloof, en voorgegaan de grens van de dood voorbij. Nabestaanden hebben een uitnodiging gekregen. Omdat we maar 30 mensen mogen toelaten, konden we niet anders dan 3 mensen per familie uitnodigen en dat doet pijn. We hadden graag anders gewild. De overige nabestaanden kunnen, net als de ‘gewone’ gemeenteleden de dienst volgen via kerkomroep.nl > Nijverdal> Vrije Evangelische Gemeente> kijken. Bij het binnekomen kan ieder een lichtje aansteken. De kaarsen bij de namen worden – vanwege de coronamaatregelen- door één van de medewerkers aangestoken.
Natuurlijk hadden we het allemaal graag anders gedaan in een volle kerk, helaas, het is niet anders en we hopen op een mooie en waardevolle viering.

Zondag 29 november, 1e advent. We lezen in de Advent verhalen van hoop. Wat geeft jou hoop?
We lezen Jesaja 65: 17-25. We vieren ook de Maaltijd van de Heer. We doen dat op dezelfde wijze zoals we dat op 11 oktober gedaan hebben. Bij binnenkomst staan er schoteltjes met brood en wijn voor u klaar.

Voedselbank Juist door de gevolgen van de coronamaatregelen zijn meer mensen aangewezen op de Voedselbank. Ook de Voedselbank Hellendoorn laat weten minder producten binnen te krijgen. Hierbij dus een warme maar dringende oproep aan jullie allemaal, ook als je niet naar de
kerk komt: Er staan het hele weekend kratten van de Voedselbank bij de
zijingang van de pastorie. Laten we met elkaar voor zorgen dat die kratten te klein zijn, en dat ze overvol teruggaan naar de Voedselbank. Doe jij ook mee?!

Zondag 6 december, 2e Advent verwelkomen we ds. Schouwstra uit Apeldoorn. Fijn dat je bij ons voorgaat, van harte welkom!

Zondag 13 december, 3e Advent staan de woorden uit Jeremia 33: 10-18
centraal.

VOLKSKERSTZANG 2020
Ook de Volkskerstzang commissie krijgt te maken met de maatregelen omtrent het corona virus. Met honderden mensen samen zingen zit er ook voor deze jaarlijkse traditie niet in.
Toch wil de commissie u op de 3e zondag van Advent laten genieten van de
Volkskerstzang coronaproof. Dankzij de spontane medewerking van de mensen van HOi tv kunt u kijken naar een compilatie van opnames uit de jaren 2015 t/m 2019 van samenzang, optredens van verschillende koren en de begeleiding door de KSW en Advendo.
De schriftlezingen en de meditatie door ds. Laura van Weijen rondom het thema Hulpeloos Kind? ….. Onze Herder!, worden vooraf opgenomen in een
schaapskooi in Haarle. Ook de bekende klanken van de midwinterhoorngroep Haarle zullen niet ontbreken. Gewoon vanuit uw warme huiskamer genieten van de Volkskerstzang op zondag
13 december om 19.00 uur via HOi tv. Herhalingen zijn er op Kerstavond om 19.00 en 21.00 uur en op 2e Kerstdag om 10.00 uur.

Zondag 20 december, 4e Advent zal een ouder en kind viering zijn, tenminste dat is de bedoeling. U hoort er meer over.
Op 6 december zal er Jeugdkerk zijn voor jongeren van 12-18 jaar. De ouder- en kindviering op 20 december wordt voorbereid door ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en door de leiding en/of ouders van jongeren van de Jeugdkerk. Elke zondag is er gelegenheid voor de kinderen om achter in de kerk aan de tafel bezig te zijn. En natuurlijk kun je ook spullen meenemen naar de bank waar je ouders of opa en oma zitten.
Voor wie thuis met de kinderen, of zelf als jongeren via internet op zoek wil
naar goede programma’s:
JOP: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
Geloven thuis: https://www.geloventhuis.nl/
NBG basic: https://visie.eo.nl/artikel/2017/10/kinderdienstmethode-bijbelbasics-gratis-online-beschikbaar
Opkijken.nl
EO-beam: https://beam.eo.nl/