Bij de vieringen

Op 30 augustus staat Romeinen 12: 9-21 centraal. In aansluiting op de viering zal er dan een extra Leden Vergadering zijn, met o.a. de verkiezing van dhr. Cor Mondeel, Bachlaan 45 tot secretaris. We zijn er heel blij mee dat hij bereid is om Jakob Renkema op te volgen. En ik hoop van harte dat we dan met 58 gemeenteleden aanwezig zullen zijn.

6 september verwelkomen wij ds. Ed v.d. Berg uit Berlicum. Fijn dat hij als
gastvoorganger in ons midden voor wil gaan. Voor ‘s avonds ook een hartelijk welkom in de gezamenlijke dienst aan ds. A. Bierma.

Op 13 september is onze kerk gesloten. U kunt dan kijken en luisteren naar de oecumenische viering die uitgezonden wordt, in plaats van de tentdienst in het kader van Bruisend Nijverdal. ’s Avonds bent u welkom in de gezamenlijke dienst waar ds. Hans van Dalen voor zal gaan.

20 september belijdenisdienst. Een gedeelte uit Johannes 15 zal centraal staan. ’s Avonds zullen er in de dienst liederen van Joh. de Heer
centraal staan. Ook 27 september zal een belijdenisdienst zijn.