Categorie: liturgie en uitleg

  • Liturgie zondagochtend 19 januari 2020

    Aanvang: 09.30 uur Voorganger: ds. Laura van Weijen De liturgische kleur is wit, de kleur van Gods toekomst Voor de dienst zingen we: Uit JdH  569 Heer wees mijn gids en JdH 541: 1 en 4 Doorgrond mijn hart; uit het Liedboek lied 791: 4,5 en 6     Liefde waagt zichzelf te geven Welkom en mededelingen namens de kerkenraad We zingen lied 276: 1   Zomaar een dak Bemoediging en groet We zingen lied 276: 3  Tafel van Een Kyriegebed Als glorialied zingen we: psalm 136: 1, 6,7,12 en 13 Loof de Heer, want Hij is goed Uit het Eerste Testament lezen we Jesaja 62: 1-5:  Jesaja zegt: Jeruzalem, ik zal mijn mond…