Categorie: liturgie en uitleg

  • Liturgie zondagochtend 9 augustus 2020

    Dienst met een beperkt aantal (vooraf aangemeld) bezoekers. De dienst is te bekijken/beluisteren via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10467 Aanvang 09.30 uur Voorganger: pastor Bouke van Brug Voor de dienst * Zingen vooraf: Joh. de Heer Lied 885 (Dank U voor deze nieuwe morgen) Lied 105 (Zoekt eerst het koninkrijk van God)  * Mededelingen van de kerkenraad Voorbereiding * Intochtslied: Psalm 92:1 en 2 (Waarlijk, dit is rechtvaardig) * Moment van stilte en inkeer – drempelgebed * Bemoediging en groet * Zingen:: Psalm 92:3 * Enkele inleidende woorden * Zingen: Lied 825:1 en 7  (De wereld is van Hem vervuld)  * Kyriëgebed  * Aansluitend filmpje ‘Kijk naar de vogels in de lucht’…

  • Uitleg zondagochtend 2 augustus 2020

    Bijbelgedeelte: Spreuken .8:22-36 en Kolossenzen 1:15-20 Voorganger: ds. L. van Weijen Gemeente van de Heer Jezus Christus, Opnieuw twee lofliederen die verwijzen naar de schepping. In de eerste plaats om de majesteit van God bezingen. In Spreuken dat loflied op. Vrouwe wijsheid, vanaf het allereerste begin is zij erbij. Het is jammer dat de Nieuwe Vertaling vertelt dat zij ‘gemaakt’ is. Ik heb wat moeite met ‘maken’. Ik hoor mensen met regelmaat zeggen dat ze een kind maken. Er wordt ons ook verteld dat we ons eigen leven moeten maken, en we denken dat wij de wereld kunnen maken. Als het erop aan komt kunnen we veel minder maken dan we…