Taakverdeling Sectie Dienen

Voorzitter: aanspreekpunt sectie, leiding v.d. vergaderingen en beleidsmaker.

Secretariaat: postverzorging, agenda, notulen, infokanaal gemeenteblad en website V.E.G.

Penningmeester: maken collecterooster, info gemeenteblad, jaarverslag / begroting maken, hulpverlening.

Pastorale medewerkers: Pastorale Lees meer …