Dienen

De sectie Dienen in onze gemeente rust op twee belangrijke pijlers: pastoraat en diaconaat. Afstemming onderling vindt plaats op de tweemaandelijkse vergaderingen en in mondeling contacten. De lijnen binnen de sectie houden we zo kort mogelijk.

Taakverdeling Sectie Dienen:

Voorzitter: aanspreekpunt sectie, leiding v.d. vergaderingen en beleidsmaker.

Secretariaat: postverzorging, agenda, notulen, infokanaal gemeenteblad en website V.E.G.


https://hollandpillen.com/

Penningmeester: maken collecterooster, info gemeenteblad, jaarverslag / begroting maken, hulpverlening.

Pastorale medewerkers: Pastorale activiteiten in de gemeente o.a. pastorale huisbezoeken, uitvoeren kerst en pinkstergroet 80 jaar en ouder.

Diaconale medewerkers: Diaconale activiteiten in de gemeente o.a. diaconale huisbezoeken, verzorging kerstpakketten en paasbroden (minima), uitvoering van de viering Maaltijd van de Heer, aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de Stichting Kerkradio en Intermuzikaal, vertegenwoordiger in de Werkgroep Zending en Diaconaat (W.Z.D.) en het Nederlands Bijbel Genootschap, voedselbank.

Al het werk gebeurt door vrijwilligers onder leiding van 2 coördinatoren en wordt aangestuurd door hoofden van gespecialiseerde werkgroepen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.