Gemeentekoor

Het Gemeentekoor van de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal is opgericht op 12 december 1938. Het doel van het koor is: ‘De verkondiging van het evangelie door het lied’, of zoals het bij de oprichting werd verwoord: ‘Zingende het evangelie te verkondigen, om zodoende mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk’.

Begonnen werd met 32 leden. Op zondagmiddag, na afloop van de kerkdienst, werd er gerepeteerd. Dat is inmiddels verleden tijd. Sinds vele jaren repeteren we nu op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de ‘Leerkamer’ bij de kerk, sinds augustus 2009 onder de enthousiaste leiding van onze dirigent Joalien van den Houten en pianist Joshua Joseph.

In de beginjaren waren hoofdzakelijk jongeren (vanaf 16 jaar) van de eigen gemeente lid van het koor. In de loop der jaren nam de gemiddelde leeftijd van het koor steeds verder toe. Velen zijn al meer dan 30 jaar of langer lid van het koor.

Ook leden van andere kerkgenootschappen hebben de weg naar ons koor gevonden. Momenteel telt het koor 70 leden. Het doel dat het koor zich stelt is leidend in de keuze van de liederen. Het repertoire bestaat dan ook in hoofdzaak uit Nederlandstalige geestelijke liederen, welke door de muziekcommissie, bestaande uit de dirigent en vier koorleden, wordt uitgezocht.

Regelmatig verleent het koor medewerking in kerkdiensten, zowel van de eigen gemeente als daarbuiten. Hoogtepunten in het koorleven zijn de kerkelijke feestdagen: Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen. Ook werken we jaarlijks mee in een dienst in ‘Krönnenzommer’ te Hellendoorn

De zondag voor kerst hebben we een kerstviering in de verzorgingshuizen “De Parallel” en “De Hoge Es”.

Al sinds 1945 gaan we op Tweede Kerstdag in de vroege morgenuren zingen bij zieken en bejaarden, waarbij we ook bij het verzorgingshuis “De Blenke” en verpleegafdeling Duivecate zingen om ook deze mensen de kerstboodschap te brengen.

Jaarlijks nemen we deel aan de zangersdag van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waar koren uit het hele land van zich laten horen en we in de middag gezamenlijk de ingestudeerde liederen als één groot koor zingen .

Op de zangersdagen wordt van ons koor gezegd: ‘Een feest om naar te luisteren’.

Wilt u ook eens (geheel vrijblijvend) kennis met ons maken? U bent van harte welkom op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de ‘Leerkamer’ bij de kerk. Wellicht komt u tot de ontdekking dat het nog ‘feestelijker’ is om zelf mee te doen dan alleen te luisteren.

Bestuur:
Herma Brinkman-Krommendijk: voorzitter
Harry Krommendijk: 2e voorzitter
Berty Schonewille: secretariaat
Renee Volkers: 2e secretaris
Gretha Jelsma: penningmeester
Dinand Markvoort: bibliothecaris
Ria Pultrum: Lief en leed