Inleveren kopij

Verschijningsdatum gemeenteblad 2020
nummer verschijningsdatum kopij inleveren
76-8          12-3-2020                      4-3-2020
76-9             9-4-2020                      1-4-2020                            12,13 april Pasen
76-10          7-5-2020                    29-4-2020                             31 mei, 1 juni Pinksteren
76-11          4-6-2020                    27-5-2020
76-12          2-7-2020                    24-6-2020                              8 weken zomervakantie