Bij de vieringen

24 november Zondag Voleinding. We lezen psalm 90 en Jesaja 43. We gedenken 21 mensen uit ons midden die ons zijn voorgegaan. Geen rouwzondag al is er natuurlijk alle ruimte voor het verdriet en het gemis. Maar wij gedenken allen die ons zijn voorgegaan in het geloof, en voorgegaan over de grens van de dood heen. We gedenken hen in het licht van de Eeuwige die is en die was en die komen zal.
24 november avond-zangdienst om 18.30 uur in Het centrum
De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ‘Voleindingszondag’. We kijken uit naar de dag dat God alle dingen nieuw zal maken. De dag, die door Jezus genoemd wordt: ‘de voltooiing van deze wereld’ (Mattheüs 28). In de avonddienst op deze zondag willen we samen zingend die toekomst tegemoet gaan. Ds. Hans van Dalen zal de liederen verbinden door meditatieve momenten.
U wordt van harte uitgenodigd om liederen en muziek bij dit thema door te geven die in deze dienst gezongen of afgespeeld kunnen worden.

1 december, de Eerste Adventszondag. In de verwachting van zijn komst, vieren we de Maaltijd van de Heer, dat zal een zittende viering zijn en we lezen Mattheus 24: 32-44 over de komst van de Heer.
8 december, Tweede Adventszondag mogen we ds. Hanneke Paas in ons midden begroeten. Van harte welkom!
15 december, de Derde Adventszondag zal een muzikale viering zijn rond het thema verwachting.

Op zondag 15 december bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan het gebeuren rondom de jaarlijkse Volkskerstzang.
Opnieuw staan de deuren van Het Centrum aan de Constantijnstraat wagenwijd open om u te ontvangen en samen die bekende advents- en kerstliederen te zingen. De begeleiding daarvan wordt verzorgd door de muziekverenigingen KSW en Advendo. Medewerking is er verder van een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld Moluks koor onder de naam Deo Volente. Ds. Pieter Boomsma zal verder ingaan op het thema van deze avond Naam boven alle Namen.
Zoals u gewend bent wordt u buiten verwelkomd door de Haarlese Midwinterhoorngroep. De aanvang is 19.00 uur, de deuren zijn open vanaf 18.30 uur.
WEES WELKOM!

Op de eerste en de derde zondag van de maand is er Jeugdkerk. Op de eerste zondag van de maand is er KIK en hopen we dat ouders en kinderen elkaar met plezier ontmoeten. Elke tweede zondag ontmoeten we elkaar in het Vischnet bij de koffie. We ontmoeten u en jou graag in onze vieringen, van harte welkom.