Leren

De sectie Leren kent in onze gemeente twee belangrijke doelgroepen: de jeugd en de volwassenen. De aandacht voor ouders die zich afvragen wat geloofsopvoeding inhoudt en hoe je daar vorm aangeeft, slaat een brug tussen deze groepen.

De sectie in het seizoen 2016- 2017

Bij de jongeren zien we met ingang van dit seizoen een nieuw gezicht in de persoon van Egbert-Jan Haselhorst. Hij is onze kersverse jeugdwerker die eerst nog tot het eind 2016 samen optrekt met Emely Homburg.

Variabel en vast

Wat kunt u dit nieuwe seizoen van de sectie verwachten? Er zijn vaste activiteiten die de meesten wel kennen en hieronder nog eens worden genoemd. Daarnaast willen we het geloofsgesprek stimuleren door op een aantal gemeenteavonden met elkaar in gesprek te gaan. Enkele vragen zijn: wat boeit ons in het evangelie, in de gemeente, hoe geef je daar samen vorm aan in het dagelijks leven in onze leefomgeving en wat helpt ons daarbij? Dit zijn thema’s die ook binnen de kerkenraad leven met het oog op de toekomst van de gemeente.

Ook komen er dit jaar enkele avonden over geloofsopvoeding waarover nog gecommuniceerd zal worden.

Vaste activiteiten

 • KiK, Kind in de Kerk: elke eerste en derde zondag van de maand

 • wandkleed02
 • Jeugdkerk, eveneens op de eerste en derde zondag. In goed onderling overleg wordt het concept van de jeugdkerk in de Protestantse Gemeente Nijverdal ingevoerd op de tweede en vierde zondag in de maand.

 • Vrouwengespreksgroep waarin delen van de bijbel onderling worden besproken. Voor informatie, waar en wanneer, kunt u Kirsten Torenbeek benaderen.

 • 1
 • Leesgroep (vooral mannen) op een zestal dinsdagavonden in het jaar. Voor info neem contact op met Henk van Leeuwen.

 • Volwassencatechese onder leiding van ds. Laura van Weijen. Onderwerpen worden door de deelnemers aangedragen.

 • De Tweede Jeugd: maandelijks een avond met “zinvolle ontspanning” meestal aan de hand van een presentatie met een spreker van buiten, Voor info neem contact op met Gerrie Hengstman en Giny Hartgers.

 • 60-plus: maandelijks een middag met een gevarieerd programma. Voor info kunt u terecht bij Sjouk de Jonge, Ans van Petersen en Hennie Plasman.

Geloof en Wetenschap

In het afgelopen seizoen zijn er in het kader van de Raad van Kerken discussieavonden gehouden over Geloof en Wetenschap. In het komend seizoen kan op aanvraag van belangstellenden een of meer avonden gewijd worden aan thema’s als

 • schepping en evolutie: gaat dat samen?

 • hoe kan het dat we op onze aarde kunnen leven? Is dat toeval?

 • hoe kan het dat wij mensen zoveel van de natuurwetten weten?

 • wat ben jij als mens meer dan een klomp cellen met uitgekiend DNA?

 • hoe beperkt is je vrije wil en ben jij verantwoordelijk voor je gedrag?

 • kan een wetenschapper van harte het christelijk geloof belijden?

 • kunnen we bewijzen dat God bestaat of gaat het beantwoorden van die vraag ons verstand te boven?

Aankondigingen

Er verschijnt dit jaar geen boekje waarin alle activiteiten uitgebreid worden toegelicht en het hele jaarprogramma al bekend wordt gemaakt. Daar staat tegenover dat zoveel mogelijk de bijeenkomsten in het gemeenteblad worden aangekondigd. Dus houdt u alstublieft het gemeenteblad goed in de gaten.

Contact

Algemeen contactpersoon voor deze sectie is Henk van Leeuwen

e-mail: sectie-leren@veg-nijverdal.nl

tel. 0548 654 289

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.