Meditatie

Verlangen naar vrede
Een bekende bede in canon-vorm is het lied: Dona nobis pacem, Geef ons vrede. Heer, geef vrede. Vrede tussen mensen, vrede tussen groepen, vrede in onze onrustige wereld vol demonstraties en confrontaties tussen mensen, die lijken elkaar niet te willen begrijpen.
Heer, geef ons vrede. En maak ons, maak ook mij een werktuig van uw vrede. Opdat uw vrede onze harten en ons samenleven vervult.

Omdat ik me bewust ben dat ‘verlangen naar vrede’ een combinatie is van ‘bid ervoor én werk eraan’, volgt hier een gebed van Franciscus van Assisi. In de hoop dat wij ons deze zomer dit gebed eigen zullen maken: Heer, maak ook mij een werktuig van uw vrede.

In januari 1976, toen ik na mijn studie in ‘mijn’ eerste gemeente, de VEG
Amersfoort, als predikant werd bevestigd door ds. Martin Nijkamp en ik mijn ‘loopbaan’ als predikant begon, heb ik deze bede heel bewust een plek gegeven. Het is mij zeker niet altijd gelukt, daarom blijft dit gebed telkens meegaan:Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneerdrukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.
Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

Franciscus van Assisi 1182-1226


Ik wens u en jullie allen een goede en gezonde zomertijd toe,
waarin wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar en
voor anderen ‘shaloom’ – vrede willen zoeken.
Met een hartelijke groet,
Sonja van Kooten-Tönjes.