Van taakgericht naar gavengericht

Momenteel telt onze gemeente zo’n 750 belijdende- en 450 doopleden. Er worden tal van activiteiten georganiseerd op het gebied van Zending en Diaconaat, Jeugdwerk, Vorming en Toerusting en in en rondom de erediensten. Daarnaast zijn er tientallen vrijwilligers actief voor een goed beheer van de gebouwen en alles wat daar bij komt kijken (onderhoud, schoonmaak, technisch beheer en administratie).
Dit werk is ondergebracht in vier verschillende secties, die min of meer zelfstandig opereren en via één sectievertegenwoordiger directe invloed op het beleid van de kerkenraad hebben.

Zie bijgaand organogram van onze gemeente. Met de invoering van deze nieuwe structuur, volgens het zogenaamde werkgroepenmodel van J.Hendriks (Een vitale en aantrekkelijke gemeente, Kampen 1990) proberen wij een extra stimulans te geven aan wat wij zijn gaan noemen: van taakgericht naar gavengericht werken. Dat wil zeggen, datgene doen waar je kwaliteiten voor hebt, waar je interesses liggen en waar je de eigen gaven verder kunt ontwikkelen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.