Wij en de oecumene

Vrije Evangelische Gemeenten zijn van ouds altijd oecumenisch ingestelde gemeenten geweest. ‘De ongeveinsde broederhand reiken we aan allen die mede in Christus geloven, van welke richting zij ook zijn mogen’, zo staat er in de beginselverklaring.Ook plaatselijk zijn wij van harte lid van de Raad van Kerken, zijn waarnemer bij het plaatselijke SOW proces en hebben een jarenlange traditie van kanselruil met de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente, om maar eens wat te noemen.Daarnaast worden op alle 2e feestdagen gezamenlijk diensten gehouden.

Ook de avonddiensten worden gezamenlijk gevierd.

Interessante links:  www.pkn.nl ,  www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl .

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.