Vacatures: wie wil een steentje bijdragen??

We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen aan onze gemeente
We zoeken mensen om met enthousiasme mee te doen in de sectie dienen: daarbij kun je denken aan activiteiten die met diaconaat en pastoraat te maken hebben.
Heb je interesse in vieringen, dan ben je welkom in de liturgiecommissie van de sectie vieren.
Heb je meer met het wel en wee van gebouwen, heb je plezier in cijfers dan ben jij op je plek in de sectie Beheren.
We zijn op zoek naar een algemeen adjunct. Dan ben je een soort van vliegende keep van de kerkenraad.
We zijn heel blij met mensen die voor het Onderling Contact bezoeken willen doen of het pastoraat mee willen coördineren.

Heb je interesse om actief mee te doen in de opbouw van de gemeente, meld je dan bij Elise
Hartkamp, tel 612884/voorzitter@veg-nijverdal,nl of bij Laura van Weijen tel. 615528/predikant@veg-nijverdal.nl