Nieuws Red een Kind juli 2021


In Koraput ( India) woont sponsorkind Shankar Muduli.
Na ongeveer zeven jaar zijn de bewoners in staat om zelf verder te werken aan hun ontwikkeling. Dit kon mede dankzij uw sponsoring, hartelijk dank daarvoor! Daarom zal de sponsoring voor Shankar worden stopgezet.

In de afgelopen jaren is er heel veel veranderd. Niet alleen voor de sponsorkinderen maar voor de hele dorpsgemeenschap. Het onderwijs is verbeterd, ouders hebben meer inkomen en jongeren zijn aan het werk.
Het belangrijkste is dat uitzichtloosheid heeft plaatsgemaakt voor hoop. Ouders en kinderen hebben nu vertrouwen in de toekomst. Door de handvatten die ze van Red een Kind kregen kunnen zij nu zonder hulp de armoede het hoofd bieden. Dit goede nieuws motiveert het comité van Red een Kind om nog meer kinderen in India te helpen.

Daarom stellen we u graag voor aan ons nieuwe sponsorkind Marry Kandulna.
Ze komt uit een arme familie. Haar moeder is huisvrouw en haar vader is boer. Ze woont met haar ouders twee oudere zussen en een jonger broertje. Ze kan goed leren en gaat naar een school in haar dorp, waar ze het erg naar haar zin heeft.
Verder bedankt Red een Kind de sponsors van Shankar, onze steun heeft een enorm verschil gemaakt!

Herman en Jacomijn van Mulder.