Collecte Binnenlands Diaconaat SZD 26 september 2021

INSPIRATIE
‘Alle beetjes helpen’ zei mijn moeder altijd. Zo is het maar net! Vooral die uitgestoken handjes zijn zo van waarde! Ze zijn vaak onverwachts aanwezig en wat ze teweegbrengen is niet altijd in beeld. Het gebeurt vaak van binnen, dat door dat handje erbij de ander iets heelt.

SZD
De SZD biedt toerusting en ondersteuning om met de verschillende handen in de verschillende VEGemeenten een uitgestoken hand te vormen voor de buurt en voor de ander.

COLLECTE
Deze collecte binnenlands diaconaat collecte gebruikt voor VEG-diaconaat, voor ‘stille hulp’, binnenlandse projecten zoals EBC, de Sluis, Micha Nederland.

BIJDRAGE
• Uw bijdrage kunt u geven door geld te geven in de collecte van uw gemeente (26 september 2021)
• of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat 2021’
• of uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnr. NL89 INGB000051 3876 t.n.v. SZD, o.v.v. ‘collecte binnenlands diaconaat 2021’ en de gemeente waar u lid van bent
kijk ook eens op: www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/en op onze facebook pagina
Gebedsbrief