Nieuws Red een Kind oktober 2021

We zijn erg verheugd dat we een gift van de videodienst hebben gekregen; mede hierdoor hebben we in samenspraak met Red een Kind Zwolle een mooi project uitgekozen waaraan we € 1.500,- hebben gedoneerd. Het project heet het Groeifonds.
Hieronder wordt uitgelegd wat dit project inhoudt.

Wat gebeurt er met het bedrag dat hebben gedoneerd aan het Groeifonds?
Uw bijdrage wordt besteed aan onze projecten die erop gericht zijn kinderen in armoede een toekomst te geven. We gebruiken het geld uit het Groeifonds daar waar dat het meest nodig is. Bijvoorbeeld als er voor een bepaald project onvoldoende geld is om het door te laten gaan of als er in een gebied extra hulp nodig is voor kinderen met een beperking. Ook kan uw gift gebruikt worden voor kinderen die noodhulp nodig hebben vanwege een ramp of (dreigend) conflict.

Hoe worden kinderen met onze gift geholpen?
Dat hangt af van het project waar het geld uit het Groeifonds aan besteed wordt. In de
meeste projecten ontvangen kinderen onderwijs, is er gezondheidszorg voor gezinnen
en krijgen ouders steun om hun eigen inkomen te vergroten. Ook is er aandacht voor
de bescherming van kinderen. Als we uw gift inzetten voor noodhulp dan zorgen we er
bijvoorbeeld eerst voor dat kinderen voldoende te eten, medische zorg en een veilig
onderdak krijgen.

Vriendelijke groet,
Herman en Jacomijn van Mulder