Kerstpakkettenactie 2021

Dinsdag 21 december a.s. organiseert de Raad van Kerken t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 28 ste keer, een “Kerstpakkettenactie voor de Minima”. Dit jaar gaat het om een Kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen.
Vorig jaar besloot de Raad van Kerken om in verband met de Coronaproblematiek de Kerstactie voor de Minima ingrijpend te wijzigen. In plaats van een Kerstpakket ontvingen de aangemelde minimagezinnen een levensmiddelenbon.

Gezien de vele reacties van zowel de gezinnen als de sponsoren is de Kerstactie in deze gewijzigde vorm bijzonder gewaardeerd. Heel begrijpelijk, het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelenbon zelf inkopen te doen t.b.v. een op het gezin afgestemd Kerstpakket.

Als gevolg van de nog steeds aanwezige Coronaproblematiek is door de Raad van Kerken besloten de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” te organiseren op de wijze van vorig jaar. In de plaats van een door derden samengesteld Kerstpakket, ontvangen de aangemelde gezinnen een kerstenveloppe met daarin een Kerstgroet, een toelichting op de actie en een levensmiddelenbon voor het samenstellen van een Kerstpakket.