Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2022: Op zoek naar veiligheid (Kerk in Actie)

Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld en
natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te overleven.
Kerk-in-actie richt zich ook op rampenpreventie, maakt mensen
weerbaar voor klimaatverandering, helpt ook vluchtelingen in
Nederland.

Samen met onze kerk in actie voor mensen in gevaar
Kom in actie: steun dit werk. 

Meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/op-zoek-naar-veiligheid/

Helaas lopen de laatste tijd de opbrengsten van de offerblokken in onze VEG terug.  Het aantal kerkgangers is door de coronamaatregelen kleiner geworden.  Daarom:  als je het kunt missen geef s.v.p. gul. Je kunt jouw bijdrage deponeren in de offerblokken bij de ingangen van onze kerk of door je bijdrage over te maken op rekening NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie VEG o.v.v. “offerblokken 1e kw 2022”.

Doe je mee? Alvast bedankt!

Namens de Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD), Gerrit Spijkerboer