Nieuws Red een Kind mei/juni 2022

In april hebben we € 2.000, – kunnen overmaken aan het
Groeifonds van Red een Kind. Dit fonds helpt kwetsbare
en arme kinderen en gezinnen in Afrika.
Dankzij uw bijdrage helpen we kinderen die in armoede leven.

Het Groeifonds helpt kinderen daar waar dat het meest nodig is.
Red een Kind werkt in gebieden waar veel armoede is, en op plekken waar
een ramp of (dreigend) conflict kinderen en gezinnen extra kwetsbaar maakt.
Met uw bijdrage geeft u deze kinderen en gezinnen kansen voor de
toekomst!

Vriendelijke groet,
Herman en Jacomijn van Mulder