Inleveren kopij 27 oktober 2022

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 27 oktober 2022 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:   29-9-2022, 27-10-2022, 24-11-2022, 22-12-2022, 19-01-2023