Offerblokken vierde kwartaal 2022: De Vrolijkheid

 


In het vierde kwartaal van 2022 willen we het
Kerk-in-Actie project Stichting De Vrolijkheid
ondersteunen. Een beetje meer vreugde voor
asielkinderen is hard nodig, gezien de
beelden die de laatste maanden
voorbijkomen.
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor
kinderen en jongeren in asielzoekerscentra
creatieve activiteiten. De kinderen moeten leren leven met nare herinneringen. Dans,
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te geven.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze
jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot
het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun
bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – is een
netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en
ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 AZC’s realiseren.

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te
ontdekken en ontwikkelen.

Helpt u mee?
Werkgroep Zending en Diaconaat