Nieuws Werkgroep Zending en Diaconaat

  • Jaarproject De Glind: In samenspraak met de kerkenraad is besloten de opbrengst van ons jaarproject, welke was bestemd voor De Glind, “vast te houden”, gezien de nare berichten over (machts-)misbruik die ons via de media bereiken. We wachten de onderzoeken af en bepalen later wat we met het ingezamelde geld gaan doen.
  • Oproep SZD extra goederenactie Oekraïne: Besloten is geen extra goederenactie op te zetten omdat de verwachting is dat er weinig goederen binnen zullen komen, na de overweldigende stortvloed aan goederen die de Pop Up Store heeft ontvangen na een oproep in de media. Besloten is € 750 over te maken, zodat de SZD zelf zaken kan aanschaffen waaraan een grote behoefte is.
  • Oproep SZD vertegenwoordiger vanuit Nijverdal: De Stichting Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is op zoek naar nieuwe leden met nieuwe, frisse ideeën. Heb je belangstelling en ligt je hart bij Zending en Diaconaat, neem dan contact op via het mailadres jannyvanderkolk@planet.nl.