Activiteiten Sectie Leren

Tweede Jeugd,
Op donderdag 1 december houden we weer onze jaarlijkse sinterklaasavond met bingo en natuurlijk ontbreken de cadeautjes ook op deze avond niet.
Op woensdag 21 december houden we onze kerstavond met de ouderengroep. Deze
avond starten we om 16:30 uur met een inloop met koffie en thee, waarna we om
17:00 uur beginnen met de kerstviering. Iedereen boven de 50 jaar is van harte welkom
om samen met ons dit kerstfeest te vieren. Graag voor 10 december opgeven voor de
kerstviering bij Anja Hutman: 612348 of Gerrie Bolink: 615453.

Volwassen Catechese
We komen weer bij elkaar op 7 december in het Vischnet om 10.00 uur. We verdiepen
ons in de situatie van Maria. Tegen alle verwachting in, in verwachting, als hoop voor
deze wereld. Wil je gewoon een keer komen kijken? Weet je welkom.

Kring Jong Volwassenen
Op 7 december om 20.00u gaan we in ’t Vischnet. Wil je meedoen, van harte
welkom.

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
In december valt de ontmoetingsmiddag voor ouderen samen met de Kerstviering van
de Tweede Jeugd, op woensdag 21 december om 17.00u. Ook wie gewoon een keer
graag bij de Kerstviering wil zijn is van harte welkom.