Inleveren kopij 14 december 2022

Kopij voor het volgende gemeenteblad uiterlijk inleveren woensdag 14 december 2022 tot 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:  24-11-2022, 22-12-2022, 19-01-2023