Programma feestweek

Open huis op dinsdag 14 en donderdag 16 februari 2023 van 10:00 – 12:00 uur en van 14:00 – 16:00 uur.
U kunt ons kerkgebouw bezichtigen, desgewenst krijgt u daarbij een rondleiding. U kunt de doorlopende tentoonstelling bezoeken en de iconen van Jansje Aaltink bewonderen. Onze eigen organisten/pianisten zorgen voor muzikale omlijsting.

Orgelconcert op vrijdag 19 februari 2023 om 19:45 uur door de beroepsmusici Henk Linker (orgel) en Valeria Boermistrova (mezzosopraan). Dat belooft een muzikale topavond te worden waarvoor we alle inwoners van de gemeente Hellendoorn graag uitnodigen.
Toegang gratis, aan de uitgang vragen we een gift voor ons
jubileumproject (Oekraïne).

Kerkmarkt op zaterdag 18 februari 2023 van 10:00 tot 15:00 uur
waar u 2e hands boeken, kruidkoeken en flesjes ranja kunt kopen en de doorlopende tentoonstelling kunt bezoeken. Er is koffie/thee/ranja met iets lekkers. We vragen gemeenteleden daarvoor te bakken. U hoort nog wanneer en bij wie u zich daarvoor kunt opgeven.

Jubileumdienst op zondag 19 februari 2023 om 14:30 uur waarin onze eigen predikant ds. Laura van Weijen voorgaat, het jubileumkoor zingt en trompettist Irma Snellink-Molenaar muzikale medewerking verleent.
Dat belooft een mooie, feestelijke dienst te worden waarin veel wordt gezongen: een feestlied dat Gerrit van der Kolk speciaal voor dit jubileum heeft gemaakt, de nr. 1 uit de door u aangemelde “top vijf”, eigentijdse liederen maar óók een paar liederen die 100 jaar geleden bij de inwijding van de kerk zijn gezongen. Laura zorgt voor mooie verbindende teksten.

Iedereen mag weten dat we deze week feest vieren: daarom zullen de kerk en het kerkplein feestelijk versierd worden!
Marian Torenbeek zorgt met een kunstwerk voor een blijvende herinnering aan dit jubileum.

Wij hebben uw hulp nodig!
1. Hebt u foto’s, documenten, doopjurken, bijzondere verhalen, etc. etc. die u
met ons wilt delen, ten behoeve van de tentoonstelling, dan nodigen wij u en
jullie van harte uit om dit door te geven aan ons commissielid Frits Spenkelink. Dat is echt nodig want daarmee loopt het nog niet storm!
Dat kan door een mail te sturen naar fspenkelink@ziggo.nl, waarin beschreven wordt wat u of jij voor de tentoonstelling hebt, als het kan met een foto van het object.
2. We hebben al opgave van een respectabel aantal zangers die mee willen doen in het jubileumkoor. Maar er kunnen er nog meer bij! Iedereen die graag zingt is van harte welkom! Vanaf januari 2023 wordt er op donderdagavond in ‘t Vischnet o.l.v. Henk de Gooijer gerepeteerd. Aanmelden kan via jubileumdienst@veg-nijverdal.nl of bij iemand van de jubileumcommissie.
3. Bewaar uw goede 2ehandsboeken voor de kerkmarkt. U hoort nog wanneer u de boeken in kunt leveren.
4. We gaan bloemstukjes maken voor oudere en zieke gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. Dat doen we o.l.v. Janny Spijkerboer op donderdagavond 16 februari 2023 om 19:00 u in ’t Vischnet.
Als je mee wilt doen geef je dan bij haar op: e: spiekerboer@gmail.com of
t: 06 4833 1499.

Met een hartelijke groet namens de commissie 1e eeuwfeest kerkgebouw VEG, Gerrit Spijkerboer.