Geen advent schrijfactie meer in de toekomst, maar tóch in actie komen voor Amnesty!

In goed overleg met de commissie
Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking van
de Protestantse Gemeente Nijverdal, hebben we helaas moeten besluiten
om vanaf nu geen schrijfacties meer te houden door middel van het tekenen
van petitielijsten.
Actievoeren op deze manier is niet meer mogelijk bij Amnesty, wel zijn er
veel andere manieren om in actie te komen.
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en
rechtvaardigheid. Zonder onze steun is dat niet mogelijk.

Steun Amnesty in haar strijd tegen onrecht!
Samen kunnen we marteling voorkomen, de rechten van vrouwen beschermen en
zorgen voor een betere toekomst van kinderen die vluchten voor geweld. Onze donatie
helpt Amnesty in haar strijd voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen, overal ter wereld.
Help mensen in nood door snel en simpel actie te voeren. Via e-mail of sms houdt
Amnesty je op de hoogte van haar spoedacties. Kies een actievorm die bij jou past en
voer zo vaak actie als je wilt.

Kijk maar eens op de website: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie.

We hopen dat jullie allemaal deze acties willen steunen. Doen jullie mee?

Hartelijk aanbevolen door de Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD)
Namens de WZD,
Greet Spenkelink