Samenwerkingsverband start actie: Warmte-Deel-Fonds.

Hoe komt Jan Splinter door de Winter? Dat is een bekend gezegde wat in deze tijd weer
recht van spreken krijgt. Jan Splinter symboliseert de mensen met het laagste inkomen
die maar moet zien rond te komen in deze tijd van hoge energiekosten en inflatie. Hoe
kunnen wij hen daar nu bij helpen. Dat kan door warmte te delen op allerlei terreinen,
in het klein en in het groot.
De overheid ondersteunt ons nu met een tijdelijke subsidie voor energiekosten van
€ 190 per maand die we via onze energiemaatschappij in de maanden november en
december ontvangen.

Deel je warmte ?!
Er zijn mensen die er warmpjes bijzitten en zeggen dat bedrag van € 380 euro heb ik
niet nodig en daarom wil ik graag het hele bedrag of een deel daarvan overmaken naar
een organisatie die dat geld aan mensen besteed die het echt wel nodig hebben.
In onze gemeente kennen we het Samenwerkingsverband (SDCH). Deze organisatie
geeft, indien nodig, subsidies aan allerlei plaatselijke instellingen die op
maatschappelijk- en sociaalgebied werkzaam zijn: Trefpunt Minima, Noabers voor
Noabers, de Huiskamer, de Voedselbank, Vluchtelingwerk, het Hulpfonds, St. BOOM
e.d. Het Samenwerkingsverband heeft nu besloten om een tijdelijke actie te organiseren
onder de naam “Warmte-Deel-Fonds. Geld kan overgemaakt worden op banknummer
NL97RABO0380910616 van het Samenwerkingsverband, onder vermelding van
warmte-deel-fonds.

Het binnengekomen geld op dit banknummer wordt als volgt besteed:
De Kerngroep Acties Minima v/d Raad van Kerken beschikt over een adressenbestand
van ca.700 gezinnen. Deze gezinnen hebben via een privacyverklaring aangegeven
gebruikt te willen maken van acties t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente
Hellendoorn.

Het Samenwerkingsverband wil nu, in samenwerking met de Raad van Kerken en
Trefpunt Minima, de financiële middelen uit het Warmte-Deel-Fonds gebruiken om de
ca. 700 of méér minimagezinnen, bijvoorbeeld eind januari (na de dure
decembermaand) een levensmiddelen bon te geven. Het Samenwerkingsverband
rekent op uw solidariteit.