Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2023, Jubileumproject Oekraïne

Het eerste kwartaal 2023 is de opbrengst van de offerblokken bestemd voor ons
jubileumproject Oekraïne, ter ondersteuning van onze zendingswerkers aldaar.

In de provincie Trans-Karpathië (in het Westen van Oekraïne, tegen Slowakije, Hongarije en
Roemenië aan) heeft de SZD-contact met de Unie van Evangelische Christen-Baptisten.
Financieel ondersteunen we het werk van Bohdan Pavjluk (diaconaal werker) en Vasyl   Blyashko (evangelist). Bohdan Pavljuk is diaconaal werker en evangelist. Waar hij kan, helpt hij: tweedehands kleding, eten, vervoer naar het ziekenhuis, vervoer naar de kerk, enz. “Je kunt niet met het Woord aankomen als je mensen ook niet met de daad  helpt!”

Vasyl Blyashko is iemand die graag organiseert. Jeugdgroepen opzetten en
zorgen dat ze goed gaan lopen, zorgen dat er dingen opgezet en uitgevoerd worden,
zoals bijvoorbeeld evangelisatieacties met Kerst en in de zomer.

De SZD geeft geld voor medicijnen voor het medisch centrum in Bushtino, waar
mensen die het niet kunnen betalen gratis of voor heel weinig geld geholpen kunnen
worden. Het is indrukwekkend hoe de kerk daar met beperkte middelen getuigt van Gods liefde. Ze doen veel concreet werk als het gaat om materiële steun. Maar dat staat nooit los van de andere kant: Leven is meer dan het materiële. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Gods liefde – zo getuigen ze – kun je alleen maar duidelijk maken in woorden
en daden.

De SZD ondersteunt hen al geruime tijd. De SZD probeert normaliter na een aantal jaren een
project af te bouwen. Maar de behoefte aan deze steun, zowel materieel als ook in meeleven,
bijvoorbeeld door middel van gebed, is daar zo groot met name in deze afschuwelijke oorlogstijd
dat dit werk nog niet kan worden losgelaten.  Vasyl heeft een gezin in huis genomen en er worden zo’n 30 mensen ondergebracht in de kerk. De nood is hoog!

De collectes van 12 en 19 februari (1e en de laatste zondag van de jubileumweek) zijn
ook voor dit doel bestemd. Het zou mooi zijn als de VEG Nijverdal haar steentje bijdraagt om dit project te steunen.

Wij bevelen dit project van harte bij u en jou aan!
Werkgroep Zending en Diaconaat