Week van Gebed 2023

Van 15 t/m 22 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en
wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘Doe goed, zoek recht’, voor
bezinning en gebed voor eenheid van de kerken, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal/Hellendoorn zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

Zondag 15 januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de aandacht
gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt.
Maandag 16 januari verzorgt ‘Beth Shalom’ (Maasstraat 1) een avond met kringgebed,
waarin we samen bidden voor kerk en wereld, Fred Noordstar leidt de avond, tijdstip
19.00-20.00 uur.
Dinsdag 17 januari staat een gebedsavond op het programma in de Schaapskooi,
Kuperserf 47, van 19.00-19.45u, onder leiding van ds. Gert de Ruiter. Wie wil, kan
daarna de thema-avond over het kloosterleven in Overijssel bezoeken, verzorgd door
prof. dr. Mees te Velde, om 20.00u in de Leerkamer te Hellendoorn.
Woensdag 18 januari wordt in de Kleine Kapel (Noetselerweg 55) van 18.45-19.30 uur een
gebedsviering gehouden onder het thema van de Week van Gebed. Die ochtend, 7.30-8.30 uur, is er de (wekelijkse) stille wandeling, met aansluitend een korte viering
buiten.
Donderdag 19 januari, van 19.00 tot 20.00u, wordt door ds. Laura van Weijen en ds.
Lennart Aangeenbrug een buitenactiviteit georganiseerd, waarbij vanuit de betrokken
kerken in kleine groepjes naar het Henri Dunantplein wordt gewandeld. Hier zal een
gemeenschappelijke afsluiting plaatsvinden, in het kader van het ‘gebed voor de
eenheid van de kerken’. U bent daarbij van harte welkom.

Bij slecht weer wijken we uit naar de St. Antoniuskerk (Grotestraat).

Vrijdag 20 januari wordt bij ‘Beth Shalom’ een speciale avond over gebed
georganiseerd voor en door jongeren, o.l.v. ds. Hans van Dalen i.s.m. de jeugd-/
tienerleiding van ‘Beth Shalom’, vanaf 19.30 uur.

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in ‘d’Oale Grieze te
Hellendoorn, op zondag 22 januari. Ds. Gert de Ruiter en ds. Lusy Kuhurima gaan hierin
voor, met muzikale ondersteuning van koor of combo, tijdstip 19.00-20.30 uur. T

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal/Hellendoorn. http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/