Uitleg zondagochtend 22 januari 2023

Voorganger: ds. L. van Weijen

Bijbelgedeelte: Joh. 2:1-11

Viering Heilig Avondmaal

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Het zal je maar gebeuren, je geeft een feest, maar voor je er erg in hebt is de wijn op, valt het feest in het water.

Het gaat hier om de wijn, het bruiloftsfeest, en over ons alle maal. Wanneer is bij jou de wijn bijna op? Wanneer ontdek jij dat het feest soms tegenvalt? Dat het leven gebroken is?

Ik denk aan mensen in Oekraïne. Vorig jaar was het leven nog gewoon, maakte je plannen, en nu……….

Ik denk aan vrouwen in Afghanistan, vorig jaar mocht je nog gewoon naar school, doorleren, en nu………..

Eerst was je gezond, deed je wat je wilde,  opeens heb je een ernstige ziekte en is niets meer vanzelfsprekend

We vieren een bruiloftsfeest, opeens is de wijn bijna op.

Een bruiloftsfeest is in de bijbel het symbool voor Gods goede toekomst. Gods toekomst met Israël, Gods toekomst met de gemeente van de Heer. In alle ellende droomt Johannes over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die neerdalen uit de hoge als een bruid die voor haar man versierd is. De vreugde dat het goedkomt, wanneer God zijn tent opslaat onder de mensen.

Een bruiloft op de derde dag.  De derde dag, dan gebeurt er iets bijzonders. Joodse oren horen dan dat verhaal van Jona, uitgespuwd door die grote vis op het droge. Er is een nieuw begin.

De gemeente van de Heer hoort op de derde dag: De Heer is opgestaan. Een nieuw begin van leven.

Johannes verkondigt een nieuw begin, midden in de gebrokenheid van ons leven.

Het Woord is vlees, het Woord is mens geworden, een nieuw begin zoals een stem scheppend nieuw leven tevoorschijn roept.

De moeder van Jezus is er; en Jezus  met zijn leerlingen.

De moeder van Jezus. Johannes noemt haar nergens bij haar naam. De moeder van Jezus, alsof zij hem vooruit gaat. Zo gaat dat toch: eerst is er de moeder, dan is er het kind.

De moeder van hem die God genoemd wordt, zeggen ze in de oosters orthodoxe kerken.

De moeder die onder het kruis haar gemartelde, stervende zoon ziet. De zoon die stervend tegen haar en de leerling naast haar zegt: vrouw, zie uw zoon, en tegen de leerling, zie je moeder. Biologische bloedbanden zijn in Gods ogen niet zo belangrijk.

Is de moeder van Jezus, ook de moeder van alle leerlingen, alle gelovigen?

Hier op de bruiloft gaat zij voorop, ze brengt haar zoon op de hoogte: ze hebben geen wijn meer……het leven is gebroken…..de feestvreugde valt in duigen……..

Al is zijn uur nog niet gekomen, Maria loopt vooruit op wat nog niet is en zegt tegen de bedienden, zij die willen  dienen: alles wat Hij u zegt doe dat.

Zes stenen watervaten staan er  met een inhoud van  twee a drie metreten. Een metreet is ongeveer 40 liter, maal 2 of 3, 80 of 120 liter per vat, maal 6 is 480 tot 720 liter.

Water om te reinigen: de bruiloftsgasten, van al het stof van onderweg. Ons leven en onze wereld van alles wat ons leven bevuilt en kapot maakt en ons afhoudt van de vreugde van God.

Wanneer zijn uur gekomen is, en Jezus gestorven is aan het kruis, vertelt Johannes dat er water en bloed stromen uit zijn zijde. Water om te reinigen, bloed van het nieuwe verbond tussen God en mensen. Een nieuw begin van leven. Daarvoor is Jezus gekomen.

Stel je voor dat een zee van water ons leven , ons land, onze wereld zou schoonspoelen van noem maar op……

Jezus zegt tegen de bedienen: vul al die vaten met water, tot de rand en laat de ceremoniemeester maar proeven.

Dat wordt één grote verassing. Daar op die bruiloft. Het grote teken van God. Gods bruiloftsfeest, waar Jesaja van droomt; God die alle volkeren, alle mensen uitnodigt naar de berg van de Heer. Daar is geen te kort. Op de tafels zie je vette spijzen, belegen wijnen. Iedereen is welkom.

Het leven zoals God het bedoeld heeft, en zie het was goed, zeer goed.

Daarvoor is Jezus gekomen. Daarheen verwijst dat teken op die bruiloft te Kana, daarover mag je je blijven verwonderen bij de tekens van bood en wijn. Daarop mag je van harte vertrouwen dat ook jij uitgenodigd bent op dat bruiloftsfeest waar de beste wijn tot het laatst bewaard blijft.

Hij huwt de mensen aan elkander, zijn liefde gaat van mond tot mond. Hij geeft zijn lichaam ons in handen, zo leven wij zijn nieuw verbond. Amen