Dag van Gedenken 20 juni op Krönnenzommer, vooraankondiging

Op 20 juni willen we de belevingstuin op Krönnenzommer, tegenover de receptie,
inrichten voor een Dag van Gedenken, voor ieder die dit wil!

Op verschillende plekken in deze tuin is er, vanaf 10.00 uur, de gelegenheid om in alle
rust iemand die je ontvallen is (onlangs of langer geleden) te gedenken, middels het
schrijven van de naam op een steen bij de ‘waterval’, een wand van hoop waar je
mooie teksten op kunt schrijven, die je raken; een kaarsje aansteken; in de ‘klaagmuur’
kun je een briefje stoppen dat na deze dag ongelezen verwijderd zal worden. Bij slecht
weer zal dit in de middag zijn in de Ontmoeting.

U bent overdag hierbij van harte welkom mocht u hiervan gebruik willen maken.
Om 19.00 uur zal in de Ontmoeting een bijeenkomst zijn om hen die het afgelopen jaar
op Krönnenzommer zijn overleden te gedenken; de namen van deze overledenen
zullen dan nogmaals klinken; nadien zal er ruimte zijn voor ontmoeting, en kan ook
gebruik gemaakt worden van de belevingstuin.

Els Groeneveld en Annerie Snier
Geestelijke Verzorging ZorgAccent.