Activiteiten Sectie LerenOndersteuning gezocht voor de ouderen-ontmoetings-middag
We zijn op zoek naar mensen die er plezier in hebben om ondersteunend aanwezig te
zijn bij de ouderen-ontmoetingsmiddagen. Nu zijn ze op de 3e dinsdagmiddag van de
maand. Het kan ook zijn – afhankelijk van de ondersteuning- dat er volgend seizoen
minder bijeenkomsten zullen zijn. Wil je meer informatie laat het weten:
tel.0548.615528 of predikant@veg-nijverdal.nl.