Nieuws van Red een Kind

Goed nieuws! Ons dorpsprogramma in Gwassi (Kenia) wordt bijna afgerond. Dit betekent dat Renny Anyango Omondi als sponsorkind afscheid van u zal nemen. We
willen u heel hartelijk danken voor uw steun en betrokkenheid in de afgelopen jaren! Ik heb intussen haar afscheidsbrief en laatste foto ontvangen en die wil ik u graag toesturen.

Dit nieuws ontvingen wij van Red een Kind in Zwolle.

We hebben de afscheidsbrief op de tafel achterin de kerk gelegd.
Wanneer er weer brieven en foto’s van kinderen binnenkomen dan zullen wij deze ook op de tafel leggen.

Met vriendelijke groet,

Herman en Jacomijn van Mulder