Inleveren kopij woensdag 18 oktober 2023

Kopij voor het volgende gemeenteblad uiterlijk inleveren woensdag18 oktober 2023 tot 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:  28-9-2023, 26-10-2023, 23-11-2023, 21-12-2023, 18-1-2024.