Activiteiten Sectie Leren

Ouderenmiddag
De volgende ouderenmiddag zal plaatsvinden op dinsdag 21 november om 14.30u in het Vischnet. Een spelletjesmiddag. Wil je meedoen, maar heb je vervoer nodig om bij de kerk te komen, bel: 0548.615528 Van harte welkom.

Volwassen Catechese
We komen weer bij elkaar op woensdag 6 december om 10.00 uur in ’t Vischnet.
Onderwerp: Wat betekent Jezus voor jou?

Kring Jong Volwassenen
We komen bij elkaar op 6 december om 20.00 uur in ’t Vischnet.
Onderwerp: Hoe houd je je geloof gaande als het tegenzit?

Kring 50-Plus
We komen bij elkaar in de pastorie op donderdag 7 december om 20.00 uur.
Onderwerp: We verdiepen ons in de geschiedenis van Joden en Palestijnen.

Ouderenkerstfeest
Op dinsdag 19 december om 16.00 uur vieren we het ouderenkerstfeest. Na de viering is
er een broodmaaltijd. Het is handig om te weten voor hoeveel mensen we de tafel
mogen dekken. Fijn wanneer u zich opgeeft. Dat kan bij Ds. Laura van Weijen: tel 615528 of via predikant@veg-nijverdal.nl en bij dhr. Henk van Leeuwen: tel. 06 83897753 of via vanleeuwen.henk@kpnmail.nl
Ook wie gewoon een keer met bovenstaande kringen en bijeenkomsten mee wil doen,
van harte welkom!