Inleveren kopij woensdag 13 december 2023

Kopij voor het volgende gemeenteblad uiterlijk inleveren woensdag 13 december 2023 tot 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:   23-11-2023, 21-12-2023, 18-1-2024, 15-2-2024, 14-3-2024, 11-4-2024, 9-5-2024, 6-6-2024, 4-7-2024, 29-8-2024, 26-9-2024, 24-10-2024, 21-11-2024, 19-12-2024,
16-1-2025