De “Kerstpakkettenactie voor de Minima” gaat weer van start!

Dinsdag 19 december a.s. organiseert de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 30e keer, een “Kerstpakkettenactie voor de Minima”. Dit jaar gaat het om een kerstattentie voor
± 700 minimagezinnen.

Sinds 2020 ontvangen aangemelde minimagezinnen een levensmiddelen bon, waar ze
voorheen een samengesteld kerstpakket kregen. Op basis van overweldigende reacties
van gezinnen en sponsoren blijkt deze gewijzigde vorm een groot succes. Het is fijn
gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelen bon zelf inkopen te
doen voor een kerstpakket. Alle bij de Raad aangemelde gezinnen ontvangen op de
actiedag een kerstenveloppe met daarin o.a. een kerstgroet, een toelichting op de actie
en de levensmiddelen bon.

De kerngroep acties voor de minima zal met alle samenwerkende organisaties en
vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de kerstactie opnieuw te laten slagen.
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel
bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te
steunen via bankrekening: NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen helpen om de
minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug”
te geven.
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn:
Gerrit Pastink: telefoon: 06-51 35 07 87/E-mail: g.pastink1@kpnplanet.nl
Bennie Brandwacht: telefoon: 06-30 42 27 15/E-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl
Nardi Benneker: telefoon: 06-13 19 32 63/E-mail: rjmbenneker@planet.nl
De kerngroep van de Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de
actie samen met de volgende organisaties: plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn,
Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting de Welle: afd. Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget
Op Orde Maken), Stichting Maatschappelijk Werk en de Stichting Noabers voor Noabers