Collecte Project WZD 1 september 2024

Project Kerk in Actie “Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van vrede”

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten
op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen.
Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Steun dit werk
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in gesprek te gaan en verschillen te overbruggen. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Gesprek Joodse en Palestijnse jongeren’, de collectezak, Scipio-app of doneer online. Hartelijk dank!

De WZD beveelt deze collecte van harte bij u aan!