Acties

Acties
Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2022 
Opbrengst offerblokken 2e kwartaal 2022
Jaarproject  2021 Werkgroep Zending en Diaconaat

Jaarproject 2022 Werkgroep Zending en Diaconaat

Verjaardagsfonds 2022: voor het onderwijsproject in Kapingho in Kenia.

Kledingactie 2022 Oekraïne 

 

 

 

 

Opbrengst offerblokken 2e kwartaal 2022

De opbrengst van de offerblokken in het tweede kwartaal 2022 is  bestemd voor het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.

Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van de minderbedeelden in de gemeente Hellendoorn luid en duidelijk naar voren te brengen. Vanuit de werkgroep Kerk en Minima, later Steunpunt Minima, nu Trefpunt Minima, kwamen vragen aan de plaatselijke overheid en diverse instanties over armoedebeleid. Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met de doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10 kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband.

Men komt twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar bij te praten en om initiatieven te ontwikkelen. Ook fungeert het Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van (inter)nationale rampen.

Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hulpfonds Hellendoorn, de stichting Budget Op Orde Maken (BOOM) de Voedselbank Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze instellingen werken voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het Samenwerkingsverband financieel ondersteund. De kerken steunen deze instellingen zowel geldelijk alsook door actieve werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor doelgroepen.

Vanuit het Samenwerkingsverband zitten er vertegenwoordigers in het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO raad, tevens hebben leden zitting in de besturen van Hulpfonds, BOOM,
Voedselbank en de Huiskamer. Al deze instellingen hebben regelmatig contacten overleg met de gemeentelijke overheid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W inzake het armoedebeleid in de gemeente Hellendoorn.

Terug naar boven

 

Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Over Kerk-in-actie (KiA)
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Dat is het doel van KiA, uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kia weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  Sámen zijn we de Kerk in Actie, willen we delen wat ons gegeven is. Om inNederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Het project
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund.

Wat brengt onze steun?
•  €
67: een cursus voor een kind om zich bewust te worden van zijn
rechten;
•  € 75: een jaar lang iedere dag iets te eten voor een kind
•  € 200: een jongere kan een jaar een vak training volgen
We hopen dat we in het nieuwe jaar de kansen krijgen om volop – zonder
beperkingen door corona – met dit project bezig te zijn. We willen u daar graag bij betrekken zodat het project ook echt gaat leven in de gemeente. In de 40-dagentijd gaan de opbrengsten van de collectes ook naar dit project. We hopen op een mooi resultaat.
We houden u op de hoogte van onze acties en hopen dat u mee gaat doen!
Namens de WZD,
Gerrit Spijkerboer.

Terug naar boven

Kledingactie Oekraïne

Kledingactie 2022 Oekraïne

Hulp blijft hard nodig
We gaan weer… we hopen dat het na 2 jaar weer lukt dat er vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar de Oekraïne zullen rijden. ‘Onze’ broeders en zusters in Oekraïne hebben het hard nodig en zijn zeer dankbaar. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven. Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hard nodig.

Wat is er nodig?
• Schoeisel en laarzen (graag per paar bijeengebonden), vooral kinderschoenen
• Kleding, voor volwassenen, maar vooral goede kinderkleding (nieuwe kleding
mag, wilt u dan wel de prijskaartjes verwijderen)
• Lakens en dekens
• Handdoeken
Uiteraard moeten de spullen schoon en goed zijn!

De kledingactie willen wij dit jaar houden op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2022.  U kunt
de kleding naar ’t Vischnet brengen:  vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en zaterdag tot
10:00 uur.

Wij doen een dringende oproep aan zowel dames als heren om te helpen bij
het sorteren en inpakken van de kleding ook zoeken wij mensen die in het bezit zijn
van een busje of auto met aanhanger om op maandag 4 of dinsdag 5 april de kleding
naar het verzameladres in Heerde te willen brengen.

Maar dit alles kan niet zonder uw hulp, wilt u zich wel even opgeven als u komt helpen
dan kunnen wij inventariseren of er voldoende hulp is om er weer een geslaagde actie
van te maken. Dit kunt u door te bellen of een WhatsApp te sturen naar Cor Mondeel
tel. 0618911560 of te mailen naar c.mondeel@telfort.nl

Per doos kost het transport ruim € 3,=. Het zou fijn zijn als u (ook wanneer u geen kleding heeft om mee te geven) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. U kunt de bijdrage ook overmaken op bankrekening van de diaconie VEG Nijverdal NL31 RABO 0327 3020 38 o.v.v.
Transportkosten kleding Oekraïne.

Het is vooral voor onze werkers daar heel moeilijk. Wilt u hen in uw gebeden (blijven)
gedenken, dat hebben zij heel hard nodig!

Met vriendelijke groet, de goederen commissie WZD

Terug naar boven

Opbrengst Verjaardagsfonds 2022

De opbrengst van het Verjaardagsfonds 2022 is bestemd voor het onderwijsproject van de Nederlandse Marriëtte van der Velde en haar Keniaanse echtgenoot Nero Bimba in Kapingho in Kenia.

Kapingho is het geboortedorp van Nero. De toekomst van de kinderen in zijn dorp was uitzichtloos.
Het gaat om kinderen uit de armste gezinnen, van wie één of beide ouders overleden en/of alfabeet zijn. Het leven is hard. Het verkrijgen van (drink-)water en voedsel is een groot probleem. Geld om de kinderen naar school te laten gaan is er niet. Werkloosheid is ook voor hen het toekomstbeeld. Het is heel moeilijk deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Marriëtte nam het initiatief voor het onderwijsproject Kaphingo Kids to School. Met de hulp van sponsors werd gestart met 3 kinderen, 11 kinderen en uiteindelijk 36 kinderen, jongens en meisjes. Veel onderwijsprojecten zijn gericht op alleen meisjes, maar Marriëtte maakt geen onderscheid.

Na de primary school (basisschool) is het belangrijk dat de kinderen doorstromen naar de secondary school (voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs). De dichtstbij zijnde mogelijkheid was 1 tot  2 uur lopen …..

Met de hulp van sponsors is het gelukt een aantal kinderen een opleiding te laten volgen tot elektricien, automonteur, een baan in een hotel/catering, in de zorg, in de ICT. Deze kinderen kunnen bouwen aan een toekomst zonder armoede.

Steeds meer kinderen stromen door naar het beroepsonderwijs en dat kost veel geld. Met de opbrengst van het Verjaardagsfonds 2022 hopen we Marriëtte en Nero te kunnen ondersteunen.

Het geld dat via sponsors binnenkomt is voor de volle 100% bestemd voor de kinderen.

Helpt u mee?

Werkgroep Zending en Diaconaat

Terug naar boven

Jaarproject Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD) 2022: Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland.

Het jaar 2021 loopt bijna ten einde, dus ook ons Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Wat de opbrengst precies is hoort u later;  zeker is dat er in ieder geval € 2.000 overgemaakt kan worden. Een prachtig bedrag. Hartelijke dank hiervoor.

In 2021 kwam regelmatig in het nieuws dat er in Nederland een enorm tekort is aan pleeggezinnen. Dat bracht ons op het idee om het project “Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland”  van Kerk in Actie te kiezen als Jaarproject 2022. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind (bij Achterveld, gemeente Leusden), ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel normale dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

De motivatie van enkele pleegouders om deze kinderen op te vangen:
Door ons hart en huis te delen, kunnen we van betekenis zijn voor anderen. Hoe mooi is het een kwetsbaar kind te laten aanhaken in je eigen gezin.

Kinderen een toekomst geven, daar doen we het voor!

Helpt u in 2022 ook mee aan een betere toekomst voor deze 45.000 kwetsbare kinderen?

Werkgroep Zending en Diaconaat

Terug naar boven

 

Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2022: Op zoek naar veiligheid (Kerk in Actie)

In 2015 en daarna vonden meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten bescherming in Europa. Tegenwoordig hebben Europese landen echter de neiging om hen te weren, zelfs na de dramatische gebeurtenissen in Afghanistan.

Enkele duizenden migranten en vluchtelingen zitten vast aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn verschillende pogingen geweest om de grens over te steken. Mensen worden opgepakt of teruggestuurd. Intussen laait de politieke ruzie op tussen Polen en de Europese Unie aan de ene kant en Wit-Rusland en Rusland aan de andere kant.

De Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) doet daarom een dringende oproep om deze kwetsbare groep mensen te helpen.

Leden van de CCME, afkomstig uit 36 kerken in 19 Europese landen, zijn zeer bezorgd over de voorstellen in het nieuwe Asiel- en Migratiepact van de Europese Unie en praktijken aan de Europese grenzen waar mensen toegang tot bescherming wordt ontzegd. Daarom roepen ze Europeanen en hun overheden als ook kerken op om opnieuw een miljoen kwetsbare vluchtelingen en migranten op te vangen.

Groot draagvlak

Het lijkt een gigantische klus, maar het bemoedigende van de ervaringen uit 2015 is dat samenlevingen, inclusief kerken, er toen samen de schouders onder hebben gezet. CCME-voorzitter Prof. Dr. Goos Minderman: “In Europa is lokaal en regionaal een groot draagvlak in kerk en samenleving om vluchtelingen op te vangen en migranten te verwelkomen. We moeten samenwerken met kerken en coalities van bereidwilligen om de hekken en muren in Europa af te breken.”

Help je mee dit project te steunen?

Helaas lopen de laatste tijd de opbrengsten van de offerblokken in onze VEG terug.  Het aantal kerkgangers is door de coronamaatregelen kleiner geworden.  Daarom:  als je het kunt missen geef s.v.p. gul. Je kunt jouw bijdrage deponeren in de offerblokken bij de ingangen van onze kerk of door je bijdrage over te maken op rekening NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie VEG o.v.v. “offerblokken 1e kw 2022”.

Doe je mee? Alvast bedankt!

Namens de Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD), Gerrit Spijkerboer

Terug naar boven

Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Over Kerk-in-actie (KiA)
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Dat is het doel van KiA, uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kia weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  Sámen zijn we de Kerk in Actie, willen we delen wat ons gegeven is. Om inNederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Het project
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund.

Wat brengt onze steun?
•  €
67: een cursus voor een kind om zich bewust te worden van zijn
rechten;
•  € 75: een jaar lang iedere dag iets te eten voor een kind
•  € 200: een jongere kan een jaar een vak training volgen
We hopen dat we in het nieuwe jaar de kansen krijgen om volop – zonder
beperkingen door corona – met dit project bezig te zijn. We willen u daar graag bij betrekken zodat het project ook echt gaat leven in de gemeente. In de 40-dagentijd gaan de opbrengsten van de collectes ook naar dit project. We hopen op een mooi resultaat.
We houden u op de hoogte van onze acties en hopen dat u mee gaat doen!
Namens de WZD,
Gerrit Spijkerboer.

Terug naar boven

Kledingactie Oekraïne

Kledingactie 2022 Oekraïne

Hulp blijft hard nodig
We gaan weer… we hopen dat het na 2 jaar weer lukt dat er vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar de Oekraïne zullen rijden. ‘Onze’ broeders en zusters in Oekraïne hebben het hard nodig en zijn zeer dankbaar. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven. Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hard nodig.

Wat is er nodig?
• Schoeisel en laarzen (graag per paar bijeengebonden), vooral kinderschoenen
• Kleding, voor volwassenen, maar vooral goede kinderkleding (nieuwe kleding
mag, wilt u dan wel de prijskaartjes verwijderen)
• Lakens en dekens
• Handdoeken
Uiteraard moeten de spullen schoon en goed zijn!

De kledingactie willen wij dit jaar houden op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2022.  U kunt
de kleding naar ’t Vischnet brengen:  vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en zaterdag tot
10:00 uur.

Wij doen een dringende oproep aan zowel dames als heren om te helpen bij
het sorteren en inpakken van de kleding ook zoeken wij mensen die in het bezit zijn
van een busje of auto met aanhanger om op maandag 4 of dinsdag 5 april de kleding
naar het verzameladres in Heerde te willen brengen.

Maar dit alles kan niet zonder uw hulp, wilt u zich wel even opgeven als u komt helpen
dan kunnen wij inventariseren of er voldoende hulp is om er weer een geslaagde actie
van te maken. Dit kunt u door te bellen of een WhatsApp te sturen naar Cor Mondeel
tel. 0618911560 of te mailen naar c.mondeel@telfort.nl

Per doos kost het transport ruim € 3,=. Het zou fijn zijn als u (ook wanneer u geen kleding heeft om mee te geven) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. U kunt de bijdrage ook overmaken op bankrekening van de diaconie VEG Nijverdal NL31 RABO 0327 3020 38 o.v.v.
Transportkosten kleding Oekraïne.

Het is vooral voor onze werkers daar heel moeilijk. Wilt u hen in uw gebeden (blijven)
gedenken, dat hebben zij heel hard nodig!

Met vriendelijke groet, de goederen commissie WZD

Terug naar boven

Opbrengst Verjaardagsfonds 2022

De opbrengst van het Verjaardagsfonds 2022 is bestemd voor het onderwijsproject van de Nederlandse Marriëtte van der Velde en haar Keniaanse echtgenoot Nero Bimba in Kapingho in Kenia.

Kapingho is het geboortedorp van Nero. De toekomst van de kinderen in zijn dorp was uitzichtloos.
Het gaat om kinderen uit de armste gezinnen, van wie één of beide ouders overleden en/of alfabeet zijn. Het leven is hard. Het verkrijgen van (drink-)water en voedsel is een groot probleem. Geld om de kinderen naar school te laten gaan is er niet. Werkloosheid is ook voor hen het toekomstbeeld. Het is heel moeilijk deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Marriëtte nam het initiatief voor het onderwijsproject Kaphingo Kids to School. Met de hulp van sponsors werd gestart met 3 kinderen, 11 kinderen en uiteindelijk 36 kinderen, jongens en meisjes. Veel onderwijsprojecten zijn gericht op alleen meisjes, maar Marriëtte maakt geen onderscheid.

Na de primary school (basisschool) is het belangrijk dat de kinderen doorstromen naar de secondary school (voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs). De dichtstbij zijnde mogelijkheid was 1 tot  2 uur lopen …..

Met de hulp van sponsors is het gelukt een aantal kinderen een opleiding te laten volgen tot elektricien, automonteur, een baan in een hotel/catering, in de zorg, in de ICT. Deze kinderen kunnen bouwen aan een toekomst zonder armoede.

Steeds meer kinderen stromen door naar het beroepsonderwijs en dat kost veel geld. Met de opbrengst van het Verjaardagsfonds 2022 hopen we Marriëtte en Nero te kunnen ondersteunen.

Het geld dat via sponsors binnenkomt is voor de volle 100% bestemd voor de kinderen.

Helpt u mee?

Werkgroep Zending en Diaconaat

Terug naar boven

Jaarproject Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD) 2022: Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland.

Het jaar 2021 loopt bijna ten einde, dus ook ons Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Wat de opbrengst precies is hoort u later;  zeker is dat er in ieder geval € 2.000 overgemaakt kan worden. Een prachtig bedrag. Hartelijke dank hiervoor.

In 2021 kwam regelmatig in het nieuws dat er in Nederland een enorm tekort is aan pleeggezinnen. Dat bracht ons op het idee om het project “Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland”  van Kerk in Actie te kiezen als Jaarproject 2022. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind (bij Achterveld, gemeente Leusden), ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel normale dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

De motivatie van enkele pleegouders om deze kinderen op te vangen:
Door ons hart en huis te delen, kunnen we van betekenis zijn voor anderen. Hoe mooi is het een kwetsbaar kind te laten aanhaken in je eigen gezin.

Kinderen een toekomst geven, daar doen we het voor!

Helpt u in 2022 ook mee aan een betere toekomst voor deze 45.000 kwetsbare kinderen?

Werkgroep Zending en Diaconaat

 

Terug naar boven

 

Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2022: Op zoek naar veiligheid (Kerk in Actie)

In 2015 en daarna vonden meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten bescherming in Europa. Tegenwoordig hebben Europese landen echter de neiging om hen te weren, zelfs na de dramatische gebeurtenissen in Afghanistan.

Enkele duizenden migranten en vluchtelingen zitten vast aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn verschillende pogingen geweest om de grens over te steken. Mensen worden opgepakt of teruggestuurd. Intussen laait de politieke ruzie op tussen Polen en de Europese Unie aan de ene kant en Wit-Rusland en Rusland aan de andere kant.

De Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) doet daarom een dringende oproep om deze kwetsbare groep mensen te helpen.

Leden van de CCME, afkomstig uit 36 kerken in 19 Europese landen, zijn zeer bezorgd over de voorstellen in het nieuwe Asiel- en Migratiepact van de Europese Unie en praktijken aan de Europese grenzen waar mensen toegang tot bescherming wordt ontzegd. Daarom roepen ze Europeanen en hun overheden als ook kerken op om opnieuw een miljoen kwetsbare vluchtelingen en migranten op te vangen.

Groot draagvlak

Het lijkt een gigantische klus, maar het bemoedigende van de ervaringen uit 2015 is dat samenlevingen, inclusief kerken, er toen samen de schouders onder hebben gezet. CCME-voorzitter Prof. Dr. Goos Minderman: “In Europa is lokaal en regionaal een groot draagvlak in kerk en samenleving om vluchtelingen op te vangen en migranten te verwelkomen. We moeten samenwerken met kerken en coalities van bereidwilligen om de hekken en muren in Europa af te breken.”

Help je mee dit project te steunen?

Helaas lopen de laatste tijd de opbrengsten van de offerblokken in onze VEG terug.  Het aantal kerkgangers is door de coronamaatregelen kleiner geworden.  Daarom:  als je het kunt missen geef s.v.p. gul. Je kunt jouw bijdrage deponeren in de offerblokken bij de ingangen van onze kerk of door je bijdrage over te maken op rekening NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie VEG o.v.v. “offerblokken 1e kw 2022”.

Doe je mee? Alvast bedankt!

Namens de Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD), Gerrit Spijkerboer

Terug naar boven

Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Over Kerk-in-actie (KiA)
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Dat is het doel van KiA, uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kia weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  Sámen zijn we de Kerk in Actie, willen we delen wat ons gegeven is. Om inNederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Het project
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund.

Wat brengt onze steun?
•  €
67: een cursus voor een kind om zich bewust te worden van zijn
rechten;
•  € 75: een jaar lang iedere dag iets te eten voor een kind
•  € 200: een jongere kan een jaar een vak training volgen
We hopen dat we in het nieuwe jaar de kansen krijgen om volop – zonder
beperkingen door corona – met dit project bezig te zijn. We willen u daar graag bij betrekken zodat het project ook echt gaat leven in de gemeente. In de 40-dagentijd gaan de opbrengsten van de collectes ook naar dit project. We hopen op een mooi resultaat.
We houden u op de hoogte van onze acties en hopen dat u mee gaat doen!
Namens de WZD,
Gerrit Spijkerboer.

Terug naar boven

Kledingactie Oekraïne

Kledingactie 2022 Oekraïne

Hulp blijft hard nodig
We gaan weer… we hopen dat het na 2 jaar weer lukt dat er vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar de Oekraïne zullen rijden. ‘Onze’ broeders en zusters in Oekraïne hebben het hard nodig en zijn zeer dankbaar. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven. Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hard nodig.

Wat is er nodig?
• Schoeisel en laarzen (graag per paar bijeengebonden), vooral kinderschoenen
• Kleding, voor volwassenen, maar vooral goede kinderkleding (nieuwe kleding
mag, wilt u dan wel de prijskaartjes verwijderen)
• Lakens en dekens
• Handdoeken
Uiteraard moeten de spullen schoon en goed zijn!

De kledingactie willen wij dit jaar houden op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2022.  U kunt
de kleding naar ’t Vischnet brengen:  vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en zaterdag tot
10:00 uur.

Wij doen een dringende oproep aan zowel dames als heren om te helpen bij
het sorteren en inpakken van de kleding ook zoeken wij mensen die in het bezit zijn
van een busje of auto met aanhanger om op maandag 4 of dinsdag 5 april de kleding
naar het verzameladres in Heerde te willen brengen.

Maar dit alles kan niet zonder uw hulp, wilt u zich wel even opgeven als u komt helpen
dan kunnen wij inventariseren of er voldoende hulp is om er weer een geslaagde actie
van te maken. Dit kunt u door te bellen of een WhatsApp te sturen naar Cor Mondeel
tel. 0618911560 of te mailen naar c.mondeel@telfort.nl

Per doos kost het transport ruim € 3,=. Het zou fijn zijn als u (ook wanneer u geen kleding heeft om mee te geven) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. U kunt de bijdrage ook overmaken op bankrekening van de diaconie VEG Nijverdal NL31 RABO 0327 3020 38 o.v.v.
Transportkosten kleding Oekraïne.

Het is vooral voor onze werkers daar heel moeilijk. Wilt u hen in uw gebeden (blijven)
gedenken, dat hebben zij heel hard nodig!

Met vriendelijke groet, de goederen commissie WZD

Terug naar boven

Opbrengst Verjaardagsfonds 2022

De opbrengst van het Verjaardagsfonds 2022 is bestemd voor het onderwijsproject van de Nederlandse Marriëtte van der Velde en haar Keniaanse echtgenoot Nero Bimba in Kapingho in Kenia.

Kapingho is het geboortedorp van Nero. De toekomst van de kinderen in zijn dorp was uitzichtloos.
Het gaat om kinderen uit de armste gezinnen, van wie één of beide ouders overleden en/of alfabeet zijn. Het leven is hard. Het verkrijgen van (drink-)water en voedsel is een groot probleem. Geld om de kinderen naar school te laten gaan is er niet. Werkloosheid is ook voor hen het toekomstbeeld. Het is heel moeilijk deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Marriëtte nam het initiatief voor het onderwijsproject Kaphingo Kids to School. Met de hulp van sponsors werd gestart met 3 kinderen, 11 kinderen en uiteindelijk 36 kinderen, jongens en meisjes. Veel onderwijsprojecten zijn gericht op alleen meisjes, maar Marriëtte maakt geen onderscheid.

Na de primary school (basisschool) is het belangrijk dat de kinderen doorstromen naar de secondary school (voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs). De dichtstbij zijnde mogelijkheid was 1 tot  2 uur lopen …..

Met de hulp van sponsors is het gelukt een aantal kinderen een opleiding te laten volgen tot elektricien, automonteur, een baan in een hotel/catering, in de zorg, in de ICT. Deze kinderen kunnen bouwen aan een toekomst zonder armoede.

Steeds meer kinderen stromen door naar het beroepsonderwijs en dat kost veel geld. Met de opbrengst van het Verjaardagsfonds 2022 hopen we Marriëtte en Nero te kunnen ondersteunen.

Het geld dat via sponsors binnenkomt is voor de volle 100% bestemd voor de kinderen.

Helpt u mee?

Werkgroep Zending en Diaconaat

Terug naar boven

Jaarproject Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD) 2022: Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland.

Het jaar 2021 loopt bijna ten einde, dus ook ons Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Wat de opbrengst precies is hoort u later;  zeker is dat er in ieder geval € 2.000 overgemaakt kan worden. Een prachtig bedrag. Hartelijke dank hiervoor.

In 2021 kwam regelmatig in het nieuws dat er in Nederland een enorm tekort is aan pleeggezinnen. Dat bracht ons op het idee om het project “Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland”  van Kerk in Actie te kiezen als Jaarproject 2022. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind (bij Achterveld, gemeente Leusden), ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel normale dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

De motivatie van enkele pleegouders om deze kinderen op te vangen:
Door ons hart en huis te delen, kunnen we van betekenis zijn voor anderen. Hoe mooi is het een kwetsbaar kind te laten aanhaken in je eigen gezin.

Kinderen een toekomst geven, daar doen we het voor!

Helpt u in 2022 ook mee aan een betere toekomst voor deze 45.000 kwetsbare kinderen?

Werkgroep Zending en Diaconaat

 

Terug naar boven