Gebruiksplan 2020

Gebruiksplan Kerkdiensten VEG Nijverdal

 1. KERKDIENSTEN
  De ochtenddienst begint om 9:30. Vanaf september zijn ook de gezamenlijke avonddiensten in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, aanvang 18.30 uur.
 1. AANMELDING
  Via de website www.veg-nijverdal.nl kunt u zich aanmelden. Als u dit niet kunt, is telefonische opgave mogelijk op donderdagavond van 19:00-21:00 bij Herman Keizer (Noetselerweg) tel. nummer 0548-615451.
  Er kunnen 47 gemeenteleden komen (en er zijn 10 plaatsen voor voorganger, ambtsdragers, organist, koster, beamerbediening etc.)
 2. VERANTWOORDELIJKHEID
  Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid. Als u verkouden/ziek bent of u heeft zieke huisgenoten: niet komen!

  De kerkenraad is verantwoordelijk voor:

 • duidelijke instructie aan de gemeenteleden, looproutes, toewijzing zitplaatsen rekening houdend met minimaal 1,5 m. afstand. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het kerkplein.
 • deugdelijke schoonmaak van de ruimte, contactpunten, sanitair etc.

  Elk gemeentelid is verplicht zich te houden aan:
 • dit gebruiksplan
 • de regels vanuit het RIVM
 • de aanwijzingen van de gastheren / -dames.
 1. GEMEENTEZANG:
  Samenzang is inmiddels weer (beperkt) mogelijk: dus minder dan we gewend zijn in onze gemeente. 
 1. COLLECTES:
  open schaal bij uitgang (1 collecte)
 1. KOFFIEDRINKEN:
  Na de dienst is er geen koffiedrinken.
 1. TOILETBEZOEK:
  Bij voorkeur thuis. Voor ‘’noodgevallen’’ zijn de toiletten in de hal geopend.
 1. KERKBEZOEK:
 • Kom tijdig. De kerkdeur is vanaf 9.00 geopend, ’s avonds om 18.00 uur.
 • Houd ook op het kerkplein 1,5 meter afstand. Let hier ook op bij het stallen van uw fiets.
 • U wordt bij de hoofdingang door een gastheer/vrouw welkom geheten en u wordt gevraagd of u vrij bent van ‘’corona-klachten’’.
 • De garderobe mag niet worden gebruikt, u neemt uw jas mee naar uw zitplaats.
 • U wordt verzocht uw handen te reinigen met het handontsmettingsmiddel bij de ingang.
 • Uitzonderingen daargelaten heeft U geen vrije keuze in zitplaats. Een gastheer/-vrouw geeft aan waar u kunt plaatsnemen. Alle zitplaatsen zijn gemarkeerd.
 • Voelt u zich vrij een mondkapje te dragen.
 • Er worden opnames gemaakt voor uitzending. Het is mogelijk dat u hierbij in beeld komt.
 1. VERLATEN VAN DE KERK
  Na de dienst blijft u zitten en wacht u op de uitnodiging van de gastheer / -vrouw om de kerk te verlaten.
  Hierbij wordt de volgorde gehanteerd dat de mensen die als laatste binnenkwamen, weer als eerste het gebouw verlaten.
  U verlaat de kerk weer via de hoofduitgang, de zijdeuren blijven gesloten.
  Ook tijdens het verlaten van de kerk en op het kerkplein moet er voldoende afstand worden gehouden.