Jeugd Actueel

Jeugdactiviteiten

De 1e en 3e zondag van de maand is er Jeugdkerk in ’t Vischnet, aanvang 9.30 uur.

Digitaal thuis met geloof bezig zijn voor jongeren en kinderen met hun ouders
https://beam.eo.nl
https://www.geloventhuis.nl
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
https://debijbel.nl/bijbelbasics
https://www.kindopzondag.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/in-gesprek-over-geloven-met-kinderenhoe-doe-je-dat/
https://www.mijnkerk.nl/5x-hoe-praat-ik-met-mijn-kind-over-geloof/

Tien woorden-rap (tekst: Corrie de Geeter)
https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo (Youtube 10 woorden rap)

Ken jij de tien woorden,

De woorden één tot tien.
Laat ze dan eens horen,
Dat wil ik wel eens zien!
Want deze woorden zijn gegeven
Als tien vriendjes voor het leven:

• Één is God, die maakt je vrij.
Er is geen ander zoals Hij.

• Twee wil zeggen: God en jij,
daar horen echt geen beelden bij.

• Drie, dat is Gods eigen naam,
om met respect mee om te gaan.

• De dag van God is nummer vier,
bevrijdingsdag voor mens en dier
zodat je week’lijks even voelt
hoe God de schepping heeft bedoeld.

• Vijf gaat om je ouders en jij,
wees goed voor elkaar, daar leef je bij.

• Maak niet dood, laat zes je horen,
knoop dat goed in je oren.

Een maatje is, zegt nummer zeven,
iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed, naar dit gebod
en maak wat heel is niet kapot.

• Acht zegt: stelen is niet cool,
dan wordt het hier een beestenboel.

• Negen: laat dat vals gepraat,
waarmee je and’re mensen schaadt.

• Tien zegt: vaar je eigen koers.
Wees dan vrij en niet jaloers
op wat een ander heeft of kan,
daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de tien woorden,
De woorden één tot tien.
Je hebt ze kunnen horen,
Iets om te doen misschien?