Jeugdkerk

Jongeren zijn welkom in de kerk.

Elke eerste en derde zondag van de maand is er een bijzondere vorm van kerk-zijn voor de jeugd. Het is een vorm van samen kerk zijn: jongeren met enkele jeugdleiders. Het  programma bestaat uit vieren, delen van je geloof, dingen waar je blij mee bent of vragen die je bezig houden, samen praten en bidden.

Er zijn creatieve activiteiten waarin je uitdrukking geeft aan een thema en nog veel meer. Wil je erbij zijn: kom om half tien in ’t Vischnet.