Recent Posts

 • Uitleg zondag 25 oktober 2020

  Voorganger: ds. L. van Weijen Bijbelgedeelte: Hebr. 10:19-25 Gemeente van de Heer Jezus Christus, Vorige week zondag spraken de jongeren van de Jeugdkerk over deze woorden uit Hebreeën:  Als je gelooft is het dan nodig naar de kerk te gaan?Zij waren blij dat ze elkaar weer gewoon konden ontmoeten en niet via internet. Ja als je met geloof bezig bent is het fijn als je daar in de kerk met elkaar over kunt praten. Ik vind het een bemoediging om in de bijbel te ontdekken dat het onder die eerste volgelingen van Jezus ook niet allemaal vanzelf ging. Wanneer iedereen elke zondag naar de gemeente gaat, is het niet nodig…

 • Gemeentebericht 22 oktober 2020

  Gemeentekoor in coronatijd Het is heel fijn dat het Gemeentekoor samen met de dirigente Joalien van Houten bezig is om voor verschillende zondagen kleine groepjes zangers voor te bereiden. Zowel leden uit het Gemeentekoor, als vrijwilligers uit de gemeente. Wil je een keer meezingen meld je aan bij Berty Schonewille: tel. 0548.851030/ bertyschonewille@gmail.com Aanmelden kerkdiensten U kunt zich aanmelden voor de dienst via onze website: veg-nijverdal.nl. U kunt in oktober de keuze maken voor de ochtend/ en/of de avonddienst. Het is de bedoeling dat u zich per persoon opgeeft en per dienst. Heeft u geen internet dan kunt u op donderdagavond van 19.00-21.00uur telefonisch opgeven bij Herman Keizer, Noetselerweg, 0548-615451…

 • Nieuws sectie Leren: volwassencatechese, jong volwassenkring, leesgroep

  Volwassencatechese Met in achtneming van 1,5 tussenruimte, dus ieder achter een eigen tafel, zijn we begonnen met de Volwassen Catechese. Je hoeft geen bijbelgeleerde te zijn om mee te doen. We gaan dit seizoen Bijbelverhalen met elkaar lezen. Te beginnen met verhalen uit het boek Daniël. Je mag ook gewoon een keer meedoen om af te tasten of het ook iets voor jou is. We komen bij elkaar op woensdag 4 november in het Vischnet. Jong volwassen kring Opnieuw: met respect voor alle voorzorgsmaatregelen en met in achtneming van 1,5 meter tussenruimte wil ik, ds. Laura van Weijen,  ook weer met de kring voor 18-plussers beginnen. Die leeftijd is zeker…

 • Aangepaste kerstactie Raad van Kerken voor ca. 750 minimagezinnen

  In verband met de Coronaproblematiek, waarvan voorlopig het eind nog niet in zicht is, is door de Kerngroep van de Raad van Kerken intensief van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor het organiseren van een aangepaste “Kerstactie voor de Minima”. Een actie, waarbij de kans op een besmetting van medewerkers en cliënten tot een minimum wordt beperkt. De Kerngroep is tot de conclusie gekomen dat een veilige actie organiseren mogelijk is indien wordt afgezien van inbrengen en inpakken van levensmiddelen ten behoeve van kerstpakketten. Door de corona problematiek is deze wijze van inzamelen en inpakken te risicovol. Wat, rekening houdende met het voorgaande, overblijft is een kerstactie waarbij we, met…

 • Nieuws Red een Kind

  Mede dankzij uw bijdrage heeft Red een Kind weer kinderen en hun ouders kunnen helpen in Rwanda en Kenia.  240 leden van zelfhulpgroepen hebben een cursus moderne landbouwtechnieken gehad.

 • Collecte binnenlands diaconaat SZD oktober 2020

  INSPIRATIE Eind oktober collecteren we in de gemeenten voor de SZD, met als doel binnenlands diaconaat. De basis van diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons als mensen. Daarom zijn we geroepen om te geven van wat we kunnen missen en delen van wat ons gegeven is. De SZD wil de gemeenten hierbij helpen met toerusting en ondersteunen met wat ons gegeven is en waarvan wij kunnen uitdelen: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. COLLECTE Dit jaar vraagt de SZD met deze collecte aandacht voor de mensen die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Voedselbanken zien een toename van mensen die voedselpakketten nodig…