De Vrije Evangelische Gemeente  Nijverdal is een gemeente van mensen die zich aangesproken voelen door de liefde van God.  Jezus Christus laat ons zien in zijn leven, lijden en opstanding dat we geroepen zijn Gods koninkrijk te zoeken en te verwachten.

We voelen ons  aangesproken door de kernwoorden van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: We kunnen God niet missen- We kunnen zijn Woord niet missen- We kunnen elkaar niet missen!