Recent Posts

 • Liturgie zondagochtend 25 april 2021

  De dienst kan uitsluitend worden bekeken/beluisterd via:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10467 De vierde zondag van Pasen, in de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal Aanvang: 09.30 uur Voorganger: ds. L. van Weijen De liturgische kleur is wit, de kleur van Gods nieuwe toekomst Voor de dienst klinkt: Jezus leeft en wij met Hem      https://www.youtube.com/watch?v=YxZXN36ZP7k You raise me up ( U tilt mij hoog op)   https://www.youtube.com/watch?v=TRcIEMgppK8 Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Psalm 81   melodie- gesproken met muziek op achtergrond, couplet 1 en 2 Bemoediging en groet Psalm 81: 7 en 8   idem Kyriegebed Als gloria klinkt lied 659:1 en 2 Kondig het jubelend aan   gesproken met muziek op achtergrond Een bewerking van psalm 100, met…

 • Liturgie zondagochtend 18 april 2021

  De dienst is uitsluitend digitaal te bekijken/beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10467 De derde zondag van Pasen Voorganger: Bouke van Brug, Heerenveen Aanvang 09.30 uur VOOR DE DIENST * Voorzang: Daar juicht een toon (Johannes de Heer, 25) En: Juicht, want Jezus is Heer (Evang. Liedb., 130) * Mededelingen van de kerkenraad VOORBEREIDING * Intochtslied: Psalm 98:1 en 4 (Zing een nieuw lied voor God de Here) * Moment van stilte en inkeer * Drempelgebed – bemoediging en groet * Inleidende woorden en zingen: Dit is de dag die de Heer ons geeft (Evang. liedb. 425) * Kyriëgebed * Aansluitend een opgewekte orgelimprovisatie DIENST VAN HET WOORD * Gebed om de Geest *…

 • Vacatures: wie wil een steentje bijdragen??

  We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen aan onze gemeente We zoeken mensen om met enthousiasme mee te doen in de sectie dienen: daarbij kun je denken aan activiteiten die met diaconaat en pastoraat te maken hebben. Heb je interesse in vieringen, dan ben je welkom in de liturgiecommissie van de sectie vieren. Heb je meer met het wel en wee van gebouwen, heb je plezier in cijfers dan ben jij op je plek in de sectie Beheren. We zijn op zoek naar een algemeen adjunct. Dan ben je een soort van vliegende keep van de kerkenraad. We zijn heel blij met mensen die voor…

 • Nieuws Red een Kind

  Mede dankzij uw bijdrage heeft Red een Kind weer kinderen en hun ouders kunnen helpen in Rwanda en Kenia.  240 leden van zelfhulpgroepen hebben een cursus moderne landbouwtechnieken gehad.

 • Nog geen vervoer naar Oekraïne mogelijk

  Kledingactie Heeft u ook al dozen in huis staan? We hopen dat u ze nog even kunt en wilt bewaren! En misschien kunt u nog even ‘doorsparen’ en komen er nog dozen bij… Helaas is de grens naar Oekraïne nog steeds gesloten. We proberen als SZD zo snel mogelijk te regelen dat het transport door kan gaan, maar weten op dit moment nog niet wanneer dat kan. U hoort van ons zodra het mogelijk is om de spullen op te sturen – het zou ook voor de broeders en zusters ginds fijn zijn als dat nog voor de winter lukt!