Recent Posts

  • Inleveren kopij 25 augustus 2021

    Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 25 augustus 2021 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak). Verschijningsdata gemeenteblad:  8-7-2021, 2-9-2021, 29-9-2021, 28-10-2021, 25-11-2021, 23-12-2021, 20-1-2-2022.

  • Aankondiging boek Bouke van Brug

    Kleur bekennnen Bezinnen voor we beginnen ‘Na ruim veertig jaar ervaring met allerlei vormen van kerkenwerk heb ik ontdekt, dat het voor menigeen lastig is om een passende opening te vinden voor bijvoorbeeld kerkelijke vergaderingen’, aldus Bouke van Brug in het voorwoord van zijn eerste boek: ‘Kleur bekennen’, dat binnenkort verschijnt. Daarvoor is dit boekje (82 pag.) dan ook in eerste instantie bedoeld. Omdat het juist daar om de inhoud gaat of zal moeten gaan. Maar ook voor andere vormen van samenkomen binnen of buiten de kerk, voor huiskamergesprekken, Bijbelkringen, clubs en verenigingen kan dit boekje mogelijk behulpzaam zijn. En uiteraard ook voor persoonlijke bezinning en/of meditatie. Inspirerend zijn bovendien…

  • Vacatures: wie wil een steentje bijdragen??

    We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen aan onze gemeente We zoeken mensen om met enthousiasme mee te doen in de sectie dienen: daarbij kun je denken aan activiteiten die met diaconaat en pastoraat te maken hebben. Heb je interesse in vieringen, dan ben je welkom in de liturgiecommissie van de sectie vieren. Heb je meer met het wel en wee van gebouwen, heb je plezier in cijfers dan ben jij op je plek in de sectie Beheren. We zijn op zoek naar een algemeen adjunct. Dan ben je een soort van vliegende keep van de kerkenraad. We zijn heel blij met mensen die voor…