Ds. Laura van Weijen stelt zich voor

Sinds 25 mei 2014 ben ik predikant van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal. In 1988 werd ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk van (toen) Velp-Rozendaal. In 1997 werd ik beroepen door de Samen op Weg gemeente van de Ontmoetingskerk te Doetinchem. (Inmiddels behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland). De PKN en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst. Zo was het mogelijk dat ik door de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal beroepen kon worden.

Wat mij aanspreekt in de Beginselen van de Bond, is de uitspraak dat wij iedereen die onderweg is naar het Koninkrijk, de ongeveinsde – toen nog – broederhand reiken.  Ook vind ik het mooi dat al in 1881 op papier gezet werd dat we de volkomenheid slechts bereiken samen met de andere geloofsgemeenschappen, en dat we aan de oude en kostbare schat van het verleden nieuwe zaken mogen toevoegen. Ook het priesterschap van alle gelovigen vind ik een belangrijk gegeven.