Zingen

Het Nieuwe Liedboek
We zingen uit het Nieuwe Liedboek en hebben daarvoor met de voorzanggroep een aantal liederen aangeleerd.    
Aangeleerde liederen Nieuwe Liedboek

Voor de vieringen zingen we uit de bundel van Johan de Heer.

Het Gemeentekoor.

We hebben in onze gemeente een gemengd koor wat in een aantal vieringen medewerking verleend. Voor meer informatie kijk op de volgende pagina: Gemeentekoor VEG Nijverdal

Gemeentekoor, nieuws januari 2020
Het gemeentekoor wenst u/jullie veel Heil en Zegen voor 2020.
Het jaar 2019 is voorbij en voor ons koor niet het gemakkelijkste jaar. We hebben veel moeite gehad met de begeleiding maar hopen in het komende jaar dat dit beter gaat.

Het koor veroudert en het is moeilijk om de motivatie hoog te houden. In 2019 hebben 10 leden om verschillende redenen het koor verlaten. Toch proberen we op een positieve manier verder te gaan.
Maandag 7 januari hebben wij onze ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werden er 3 koorleden gehuldigd en wel Alie van Krimpen, 20 jaar lid, Wim Bolink, 50 jaar lid en Ineke Scholten-Mondeel was 60 jaar lid. Helaas kon Ineke vanwege een operatie niet aanwezig zijn.
Wij hopen dat we het komende jaar de kracht krijgen om met plezier te blijven zingen van de grootheid van onze Hemelse Vader. Samen met Joalien en Joshua gaan we ons best doen.

Hartelijke groet, het bestuur